Celé územie Slovenska sa nachádza v oblasti zmiešaných lesov mierneho pásma. Rastlinstvo v rôznych oblastiach je rôzne, a to podľa podnebia, podľa druhov a typov pôdy. S rastúcou nadmorskou výškou je chladnejšiepodnebie, pribúdajú zrážky, menia sa pôdne typy a skracuje sa vegetačné obdobie. Preto s rôznou nadmorskou výškou súvisia aj rôzne rastlinné spoločenstvá - vytvárajú jednotlivé výškové rastlinné - vegetačné stupne.

 

 

Na Slovensku rozlišujeme päť vegetačných stupňov a lužné lesy.

 

Vegetačné stupne:

 1. stupeň dubových lesov,

 2. stupeň bukových lesov,

 3. stupeň smrekových lesov,

 4. stupeň kosodreviny,

 5. stupeň alpínskych lúk.

 

 

Stupeň dubových lesov

 • nachádza sa v teplých nížinách až v priedhoriach vrchov do 550 metrov nad morom,

 • hlavná drevina je dub a hrab,

 • je prevažne odlesnený a využívaný na poľnohospodárstvo.

 

dub

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Gamble_oak_leaves.jpg/250px-Gamble_oak_leaves.jpg


 

 

Stupeň bukových lesov

 • nachádza sa v mierne teplom a vlhkom podnebí, v pohoriach vo výške od 550 do 1 100 metrov nad morom,

 • hlavná drevina je buk,

 • v prirodzených porastoch tu rastie aj javor a jedľa.

 

bukový les

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Buchenwald_1.jpg/200px-Buchenwald_1.jpg


 

 

Stupeň smrekových lesov

 • nachádza sa v oblastiach s chladnejším podnebím, vo výške od 1 100 do 1 600 metrov nad morom,

 • hlavná drevina je smrek,

 • tvorí hornú hranicu lesa.

 

smrek

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Picea_koyamai.jpg/260px-Picea_koyamai.jpg

 

 

 

Stupeň kosodreviny

 • nachádza sa v Tatrách a Nízkych Tatrách vo výške od 1 600 do 1 800 metrov nad morom,

 • nachádza sa aj vo vrcholových častiach Malej a Veľkej Fatry,

 • kosodrevina je druh borovice.

 

kosodrevina

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Pinus_pumila0.jpg/180px-Pinus_pumila0.jpg


 

 

Stupeň alpínskych lúk

 • nachádza sa v najvyšších častiach Tatier a Nízkych Tatier vo výške viac ako 1800 metrov nad morom,

 • rastú tu rastliny, ktoré dobre znášajú chladné podnebie,

 • hospodárskou činnosťou človeka vznikli v najvyšších častiach kosoreviny Veľkej a Malej Fatry hole - lúky s trávnatým porastom,

 • nad týmto stupňom sa nachádzajú len holé skaly miestami porastené lišajníkmi a machmi.

 

 

 

Lužné lesy

 • nachádzajú sa popri riekach v rôznej nadmorskej výške,

 • závisia od hladiny podzemnej vody,

 • súvislé porasty sú pri rieke Morava, Dunaj a Latorica,

 • hlavnou drevinou sú topole, vŕby, jelše,

 • pri riekach v horských oblastiach sa často vyskytuje smrek.

 

 

lužné lesy

Zdroj: http://infovekacik.infovek.sk/2005-april/priroda/les6.jpgOCHRANA RASTLINSTVA

Lesy pokrývajú približne 40% územia Slovenska. Majú mimoriadny význam pre život na celej Zemi, napríklad:

 • produkujú kyslík,

 • sú dôležité pre zachovanie druhov,

 • majú hospodársky význam,

 • sú dôležité pre zdravie človeka,

 • korene stromov spevňujú pôdu,

 • zachytávajú prach a hluk,

 • vplývajú na teplotu a vlhkosť krajiny,

 • poskytujú možnosti na rekreáciu a turistiku.

 


Veľká časť lesov je poškodená činnosťou človeka, rôznymi kalamitami a škodcami. Niektoré rastliny sú na pokraji vyhynutia, a preto si vyžadujú ochranu.

 


Najznámejšie chránené rastliny na Slovensku sú:

 • horec Clusiov,

 • hlaváčik jarný,

 • plesnivec alpínsky.

 

 

30.10.2009 19:11:11
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one