Rakúsko je vnútrozemský štát strednej Európy. Hraničí s Nemeckom, Českom, Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom, Talianskom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom. Príťažlivé pre turistov je najmä hlavné mesto - Viedeň, a v lete i v zime Alpy. Hoci horská sústava Álp sa rozkladá na území viacerých štátov, za typické alpské krajiny možno pokladať Rakúsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. Rakúsko nemá priamy prístup k moru, ale je dôležitá jeho dopravná poloha. Prispieva k nej splavný Dunaj a medzištátne dopravné spoje, ktoré prechádzajú cez územie štátu.
Viedeň - hlavné mesto Rakúska

 

Povrch:
Alpy zaberajú vyše troch štvrtín rozlohy Rakúska. Ťahajú sa od západu na východ v niekoľkých pásmach oddelených od seba dlhými dolinami riek. V Rakúsku dosahujú najväčšiu výšku v pohorí Vysoké Taury. Horské pásma Álp prekonávajú cesty cez vysoko položené priesmyky a železnice cez tunely.Podnebie:
Západné časti územia viac ovplyvňuje Atlantický oceán. Východnejšie oblasti majú mierne vnútrozemské podnebie, vysokohorské oblasti studené podnebie.
 


Vodstvo:
Rieky sa vyznačujú dostatkom vody a ich energia sa využíva na výrobu elektriny v mnohých vodných elektrárňach. V oblasti Álp je mnoho jazier.
 


Pôdy:
Sú najúrodnejšie v rovinatých a pahorkatinatých oblastiach na severovýchode, východe a pozdĺž Dunaja. Využívajú sa na rastlinnú výrobu - pestovanie pšenice, jačmeňa, cukrovej repy i viniča, vo vyšších polohách raži a zemiakov. Poľnohospodárstvo sa viac zameriava na živočíšnu výrobu, najmä na chov hovädzieho dobytka na mlieko.Priemysel:
Rakúsko má vysoko rozvinutý priemysel. Využíva niektoré domáce nerastné suroviny (magnezit, železnú rudu, kamennú soľ, grafit) i dovážané (ropa, uhlie). Najvýznamnejšie odvetvia sú strojárstvo, hutníctvo a chemický priemysel. Bohatstvo lesov poskytuje suroviny pre drevospracujúci a papierenský priemysel.Obyvateľstvo:
Je na území štátu rozmiestnené veľmi nerovnomerne. Najhustejšie zaľudnenie je pozdĺž Dunaja. Rakúšania sú samostatný národ, aj keď hovoria po nemecky. Viac ako polovica obyvateľov žije v mestách. V súčasnosti najviac obyvateľov pracuje v službách, v priemysle a v obchode, necelá desatina v poľnohospodárstve.


Približne štvrtina obyvateľov žije v aglomeráciách hlavného mesta Viedeň. Je to najväčšie mesto, kultúrne, priemyselné a obchodné stredisko štátu, dôležitá európska dopravná križovatka a riečny prístav na Dunaji. Vo Viedni sa najviac rozvinul strojársky a elektrotechnický priemysel. Vo Viedni sídlia aj medzinárodné organizácie a konajú sa tu podujatia svetového významu.


Rakúsko je spolková republika utvorená z 9 spolkových krajín. V roku 1955 sa stalo neutrálnym štátom.


Graz je druhé najľudnatejšie mesto. Linec (nem. Linz) má najväčší prístav na Dunaji. Salzburg sa vyznačuje staviteľskými a historickými pamiatkami, ako aj divadelnými a hudobnými festivalmi (rodisko W. A. Mozarta). Innsbruck pre svoju polohu v krásnom prostredí tirolských Álp sa stal medzinárodným strediskom turistiky, rekreácie a zimných športov.

30.10.2009 19:13:56
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one