Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry. Skladá sa:

 • z neživých zložiek - napríklad z častíc ílu, piesku, kamienkov, vzduchu,

 • zo živých zložiek - napríklad z koreňov rastlín, drobných živočíchov, mikroorganizmov.

 

Pôda poskytuje rastlinám živiny a človeku výživu.

 

 

Rozdelenie pôd

 

Pôdy vznikli pôsobením slnka, vody, vzduchu a organizmov na horniny.

 

Podľa zrnitostného zloženia rozlišujeme jednotlivé pôdne druhy:

 • piesočnaté pôdy,

 • hlinité pôdy,

 • ílovité pôdy,

 • skeletnané pôdy.

 

Podľa spôsobu vzniku a vlastností jednotlivých vrstiev pôdy rozlišujeme pôdne typy:

 • fluvizeme,

 • čiernice,

 • černozeme a hnedozeme,

 • kambizeme,

 • podzoly,

 • rendziny.

 

 

 

Pôdne druhy:

 

Pôdne druhy rozlišujeme podľa zrnitostného zloženia.

 

Piesočnaté pôdy - ľahké pôdy:

 • obsahujú veľké množstvo zrniek piesku,

 • rýchlo vysychajú, pretože majú medzi zrnkami piesku veľa vzduchu,

 • ľahko sa zohrievajú,

 • ľahko prepúšťajú vodu,

 • sú málo úrodné, pretože voda z nich odplavuje živiny,

 • rastú na nich borovicové a agátové lesy.

 

Hlinité pôdy - stredne ťažké pôdy:

 • obsahujú veľké množstvo prachových častíc,

 • sú naše najlepšie poľnohospodárske pôdy,

 • vyskytujú na najmä na sopečných horninách.

 

 

Ílovité pôdy - ťažké pôdy:

 • za sucha tvrdnú a praskajú,

 • nasiaknuté vodou sú mazľavé,

 • ťažko sa obrábajú,

 • sú menej úrodné,

 • vyskytujú sa v podhorských častiach nížin a v kotlinách.

 

 

Skeletnaté pôdy:

 • obsahujú veľké množstvo kameňa,

 • veľmi zle sa obrábajú,

 • vyskytujú sa v horských oblastiach, rastú na nich lesy.

 

 

 

Pôdne typy:

 

Pôdne typy rozlišujeme podľa spôsobu vzniku a vlastností jednotlivých vrstiev.

 

Fluvizeme - nivné pôdy:

 • vznikli na nivách riek.

 

Čiernice - lužné pôdy:

 • vznikli ďalej od koryta riek,

 • obsahujú viac humusu,

 • patria medzi najúrodnejšie pôdne typy.

 

Černozeme a hnedozeme:

 • vznikli na sprašových pahorkatinách našich nížin,

 • sú to naše najúrodnejšie pôdy.

 

Kambizeme - hnedé lesné pôdy:

 • vznikli a vyskytujú sa najmä pod listnatými lesmi.

 

Podzoly:

 • vznikli a vyskytujú sa pod ihličnatými lesmi a kosodrevinou, v oblastiach s väčším

množstvom zrážok.

 

Rendzina:

 • vznikla v častiach vápencových pohorí,

 • vyskytuje sa najmä na krasových územiach Slovenska (Slovenský kras, Slovenský raj).

 

 

 

Pôdy a činnosť človeka:

 

Pôdy majú pre človeka veľký význam, pretože zabezpečujú jeho výživu. Avšak človek sám ohrozuje pôdu a to:

 • odlesňovaním území a tým spôsobuje, že pôdu odplavuje voda a odnáša vietor,

 • výstavbou,

 • používaním chemických látok v poľnohospodárstve,

 • kontamináciou priemyselným odpadom.

 

30.10.2009 19:11:41
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one