Grécko

 

 
Grécko leží v južnej, do Stredozemného mora vybiehajúcej, časti Balkánskeho polostrova. Má veľmi členité a dlhé pobrežie. Grécko je hornatá krajina. Menšie nížiny s úrodnejšími pôdami sú najmä pri pobreží. Väčšina územia má prímorské subtropické podnebie. Chladnejšie je iba vo vyšších pohoriach. Najviac zrážok spadne na západnom pobreží, východné pobrežie je oveľa suchšie. Dlhšie a vodnatejšie rieky pritekajú zo susedných štátov.

Rozloha lesov sa nerozumným vyrubovaním už v dávnejšej minulosti veľmi zmenšila. Prevládajú pasienky s chovom oviec a kôz. Na ornej pôde sa dorába obilie. Dôležité i na vývoz je pestovanie stredomorských plodín - viniča, olivovníka, figovníka, citrusov a tabaku.
 
 
 
 
Rozšírený je rybolov
 
Grécko bolo donedávna zaostalá poľnohospodárska krajina. V súčasnosti je najviac obyvateľov zamestnaných v službách, približne rovnaký počet v poľnohospodárstve a priemysle. Priemysel nemá dostatok nerastných surovín. Napriek tomu sa popri tradičnom potravinárskom a textilnom priemysle rozvinulo hutníctvo, strojárstvo a chemický priemysel.

Obyvateľstvo je prevažne gréckej národnosti. V krajine je rozmiestnené nerovnomerne. Mnoho Grékov trvalo žije alebo prechodne pracuje v zahraničí.

Najdôležitejšia hospodárska oblasť je na juhovýchode Grécka. Žije tam tretina obyvateľov štátu a sústredených je najviac priemyselných miest. V hlavnom meste Atény je mnoho pamiatok z antického obdobia a rozličný priemysel. S najväčším prístavom Pireus tvoria aglomeráciu. Na severovýchode leží významné obchodné a prístavné mesto Solún.

Pre Grécko je najdôležitejšia námorná doprava. Má najväčšie obchodné loďstvo v Európe. Slnečnú krajinu so stredomorskou prírodou a početnými historickými pamiatkami navštevujú každoročne milióny zahraničných turistov.

Grécko je v súčasnosti priemyselno-poľnohospodársky štát s rozvinutým cestovným ruchom. V Európskej únii patrí k hospodársky menej vyspelým štátom.
 
 
Zdroj: http://i.pravda.sk/07/073/skcl/P231c8eb5_atenyV.jpg
 
Atény - hlavné mesto Grécka

 
 
 
 
 
 
Albánsko
 
Je najmenej známy európsky štát. Doteraz ho navštevovalo málo zahraničných turistov.

V pohoriach je bohatstvo lesov s ťažbou dreva, lúky a pasienky s chovom oviec a hovädzieho dobytka. V teplejšej pobrežnej nížine sa pestuje najviac pšenica, kukurica a ďalšie plodiny.

Albánsko má pre svoju potrebu dostatok palív, využíva sa aj vodná energia. Z ostatných nerastných surovín vyniká v ťažbe prírodného asfaltu a niektorých rúd. Spracúvajú sa v niekoľkých priemyselných závodoch.
 
 
Medzi európskymi štátmi vyniká najvyššími prirodzenými prírastkami obyvateľstva. Väčšina obyvateľov žije vo vidieckych sídlach. Najväčšie mestá a strediská priemyslu sú pri pobreží Jadranského mora, kde leží aj hlavné mesto Tirana.

Albánsko patrí k hospodársky najmenej vyspelým štátom Európy, s nízkou životnou úrovňou obyvateľstva.
 
 
Zdroj: http://miqesia.dk/billeder/Tirana-0412-08.jpg
 
Tirana - hlavné mesto Albánska

 
30.10.2009 19:13:28
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one