Česko je vnútrozemský štát v strednej Európe, ktorý hraničí s Nemeckom, Poľskom, Slovenskom a Rakúskom. Rozloha štátu je 78 866 km2 a počet obyvateľov "10 292 933" (2001).

 

Českú republiku tvoria tri historické územia. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava. Severná časť Moravy sa nazýva Sliezsko.

 

Zdroj: http://i.pravda.sk/08/023/skcl/P23213565_prahaV.jpg

Praha - hlavné mesto

 

 

Hospodárstvo:

 

     Česko patrí i napriek určitému hospodárskemu úpadku v období komunistického systému k rozvinutým priemyselno-poľnohospodárskym štátom. Hlavné priemyselné odvetvia: strojárstvo a kovoobrábacia produkcia, hutníctvo železa a ocele, chemický, petrochemický, gumárenský, produkcia plastov, výroba elektriny a plynu, elektrotechnický, textilný, odevný, obuvnícky, kožiarsky a potravinársky priemysel. Hlavné priemyselné oblasti: pražská aglomerácia, Ostravsko, severné Čechy, Plzensko, Brno, Olomoucko. V poľnohospodárstve prevažuje živočíšna výroba nad rastlinnou. Chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, koní, hydiny a rýb. Poľnohospodárska pôda tvorí 54% a lesná pôda 33% územia štátu. Pestujú sa obilniny, kukurica na zrno, zemiaky, cukrová repa, ľan, strukoviny, okopaniny, krmoviny, vínna réva, chmeľ, repka olejná, ovocie, zelenina. Svojou geografickou polohou sa krajina nachádza na stredoeurópskej dopravnej križovatke. Pomerne hustá je cestná a železničná sieť. Veľmi rozmanité strediská turistického ruchu sú: Praha, Brno, Olomouc, Kutná Hora, Karlovy Vary, Mariánske Lázně, Luhačovice, Lednice, Krkonoše, Moravský kras, Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm.

 

 

Povrch:

 

     Povrch Čiech, západnej a severnej Moravy vypĺňa Česká vysočina. Pásmo zníženín pozdĺž rieky Moravy a jej prítokov - moravské úvaly - oddeľujú Českú vysočinu od pohorí Karpát, ktoré sa ťahajú cez východnú časť Moravy. V Čechách je rozsiahlejšia rovinatá a nížinná oblasť - Polabská nížina. Vnútri územia prevládajú pahorkatiny a vrchoviny. Z nich je najrozsiahlejšia Českomoravská vrchovina. Najvyššie sú hornatiny pri hraniciach Čiech - Šumava, Český les, Krušné hory, Krkonoše, na Morave Jeseníky a Moravskosliezske Beskydy.

 

 

Podnebie:

 

     V porovnaní so Slovenskom sa v Česku prejavuje väčšmi vplyv oceánskeho podnebia, a to miernejšími zimami a chladnejšími letami. Najviac zrážok spadne vo vyšších pohoriach, najmä na ich náveternej strane. Menej zrážok majú oblasti na záveternej strane pohorí.

 

 

Vodstvo:

 

     Povrch Čiech sa znižuje smerom do stredu územia, preto sa tam stekajú dve najdlhšie rieky Labe s Vltavou. Majú rozvetvenú riečnu sieť. Labe a Vltava sú splavné. Rieky Morava a Odra odvodňujú územie Moravy. Na viacerých riekach sú vybudované priehrady, ktoré zadržiavajú vodu pre potreby obyvateľstva, priemyslu a na zavlažovanie. Najväčšie priehrady sú na Vltave a je ich tam najviac.


      Najväčšie zásoby podzemných vôd sú v riečnych uloženinách Polabskej nížiny a moravských úvalov. Veľké bohatstvo minerálnych vôd sa využíva v kúpeľoch na liečebné účely. Najviac kúpeľných miest je v západných Čechách, z nich najznámejšie sú Karlovy Vary. Najznámejší z karlovarských prameňov je horúci prameň Vřídlo s teplotou 72°C. Karlovy Vary sú známe aj výrobou porcelánu a skla. Výroba porcelánu je založená na ťažbe kvalitného kaolínu v ich okolí.

 

    V Česku sa venuje veľká pozornosť ochrane prírody. K chráneným územiam patrí Krkonošský národný park a viaceré chránené krajinné oblasti (Šumava, České středohoří, Jesenníky).

30.10.2009 19:13:00
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one