O životnom prostredí sa v súčasnosti hovorí čoraz častejšie, pretože ovplyvňuje naše zdravie a spôsob nášho života. Životným prostredím voláme krajinu, v ktorej žijú a vykonávajú svoje základné životné činnosti živé organizmy, a teda aj človek.

 

 

 

 

 

Zdroj:Očovský, Š. a i., 1996: Zemepis 7

 

 

 

 

 

Zložky životného prostredia

 

 

 

     Krajina i životné prostredie sa skladajú z rovnakých zložiek. Tak ako v krajine, aj v životnom prostredí sa zložky delia na prírodné a umelé. V krajine sú jednotlivé zložky a vzťahy medzi nimi rovnocenné (obr.). V životnom prostredí zdôrazňujeme jednu zložku krajiny, a to živé organizmy. Ostatné prírodné a umelé zložky sú prostredím, v ktorom organizmy žijú. Pre jeden organizmus sú súčasťou prostredia aj ostatné organizmy. Z množstva vzťahov medzi krajinnými zložkami sú dôležité najmä vzťahy medzi organizmom a zložkami, ktoré tvoria jeho prostredie.

 

 

 

Životné prostredie a človek

 

 

 

     Medzi človekom a jeho životným prostredím existujú vzájomné vzťahy. Človek pôsobí na životné prostredie a naopak, životné prostredie vplýva na človeka.

 

 

     Dlhé tisícročia žil človek na tejto planéte ako súčasť prírodnej krajiny. Ako lovec a zberač plodov neovplyvňoval životné prostredie viac ako ostatné živočíchy. Keď sa človek stal roľníkom a pastierom, zmenil svoj vzťah k životnému prostrediu.

 

 

    Začal naň vplývať tým, že klčoval a vypaľoval lesy a rozorával pôdu. Prírodnú krajinu začal meniť na kultúrnu. Životným prostredím človeka sa stala kultúrna krajina.

 

 

    V staroveku sa v nových životných podmienkach niektoré oblasti začali preľudňovať. Časť obyvateľstva sa musela sťahovať. O nové územia sa viedli boje a vojny. S vojnami vznikla aj potreba ochrany obyvateľstva. Preto sa začali budovať opevnené sídla, mestá. Zakladanie a rozvoj miest spôsobili druhú prevratnú zmenu vo vzťahu medzi človekom a životným prostredím.

 

 

     Tretia vývojová etapa vo vzťahu človeka so životným prostredím sa konala v období priemyselnej revolúcie. Prevratné vynálezy výrazne zasiahli do života ľudí a podstatne zmenili ich životné prostredie. Ľudia odchádzali z vidieka do miest, aby si tam našli prácu a lepší život. Mestá rýchlo rástli a prekračovali svoje stredoveké hranice. Na úkor polí a záhrad vznikali nové obytné a priemyselné štvrte. Tento vývoj trvá dodnes.

 

 

    Ostatnou dosiaľ trvajúcou etapou pretvárania životného prostredia človeka je obdobie veľkého rozvoja cestovného ruchu. Za niekoľko desaťročí dokázal človek ako turista a rekreant narušiť prírodnú krajinu aj v odľahlých častiach našej planéty.

 

 

    Zhoršovanie podmienok života ľudí na Zemi si vynútilo vznik vedy o životnom prostredí, ktorú nazývame ekológia. Zameriava sa na skúmanie vzťahov medzi organizmami a ich prostredím.

 

 

 

 

30.10.2009 19:02:22
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one