Životné prostredie je krajina, v ktorej žijú a vykonávajú svoje základné životné činnosti všetky živé organizmy, a teda aj človek.

 

 

 

Čo je ekologické a environmentálne
 
Ekológiaje najmä biologická veda, ktorá skúma životné prostredie živočíchov a rastlín. Skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím, v ktorom žijú.
Environmentalistikaje veda, ktorá sa zaoberá najmä problematikou životného prostredia človeka. Rieši napríklad problémy spracovania odpadu, civilizačné choroby, ochranu historických pamiatok a podobne.
 

 

 

Zložky životného prostredia

 

Zložky životného prostredia sa delia na:

 

  • prírodné - napríklad voda, pôda, vzduch, rastlinstvo, živočíšstvo,
  • umelé - zložky vytvorené ľudskou prácou, napríklad obydlia, pracovné a rekreačné prostredie.

 

 

 

Krajina aj životné prostredie majú rovnaké zložky, ktoré sa delia na prírodné a umelé. Avšak rozdiel je vo vzťahoch medzi jednotlivými zložkami krajiny a životného prostredia.
V krajine sú zložky a vzťahy medzi jednotlivými zložkami rovnocenné.
V životnom prostredí zložky a vzťahy medzi nimi nie sú rovnocenné.Zdôrazňuje sa najmä jedna zložka - živé organizmy. Ostatné prírodné a umelé zložky vytvárajú prostredie, v ktorom organizmy žijú.
 

 

Životné prostredie človeka
 
Človek a jeho životné prostredie sú navzájom prepojené. Človek pôsobí na životné prostredie a naopak, životné prostredie ovplyvňuje človeka.
 
 
  • Človek v minulosti - lovec a zberač plodov- žil na Zemi ako súčasť prírodnej krajiny, neovplyvňoval prírodu, nezasahoval do prírodnej krajiny - do svojho životného prostredia. Jeho životným prostredím bola prírodná krajina.
  • Človek - roľník a pastier- ovplyvňoval svoje životné prostredie, klčoval a vypaľoval lesy, oral pôdu, budoval obydlia. Tým menil prírodnú krajinu na kultúrnu. Jeho životným prostredím sa stala kultúrna krajina.
  • Človek v staroveku - z dôvodu preľudnenia oblastí sa začal sťahovať, bojoval o nové územia, budoval mestá a opevnenia. Na vidieku sa odlesňovalo, zakladali sa polia, pasienky, budovali sa dediny. To spôsobilo prevratnú zmenu vo vzťahu človeka a jeho životného prostredia. Zásahy do prírodnej krajiny boli veľmi silné.
  • Človek v období priemyselnej revolúcie - vymyslel prevratné vynálezy, ktoré najvýraznejšie zmenili jeho životné prostredie. Ľudia sa sťahovali do miest za prácou, mestá sa rozrastali, vznikali priemyselné štvrte. Tento vývoj trvá dodnes.
  • Človek v súčasnosti - turista a rekreant - narušil prírodnú krajinu už aj v odľahlých dlho neporušených častiach Zeme.
 
 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Fr%C3%BChlingslandschft_Aaretal_Schweiz.jpg/796px-Fr%C3%BChlingslandschft_Aaretal_Schweiz.jpg
 

ľuďmi modifikovaná krajina

30.10.2009 18:57:57
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one