Človek ovplyvňuje životné prostredie

Človek každou svojou činnosťou ovplyvňuje životné prostredie. Pôsobí na životné prostredie priaznivo alebo nepriaznivo.
 
 
 

 

Človek môže životné prostredie ovplyvňovať:


 • priaznivo - ak zlepšuje životné podmienky a zveľaďuje prírodu,
 • nepriaznivo - ak zhoršuje životné podmienky, ak škodí prírode a koná proti celospoločenským záujmom.

 

 

 

 

Človek môže životné prostredie ovplyvňovať:

 

 • priamo - ak cieľavedome zasahuje do životného prostredia, ak uskutočňuje zásahy nevyhnutné pre život, napríklad keď si zabezpečuje bývanie, prácu, výživu, oddych, zábavu,
 • nepriamo - ak človek vykonáva činnosť, pri ktorej používa nesprávne výrobné a pestovateľské postupy, a tým poškodzuje prírodu, napríklad erózia (odnos) pôdy. Eróziu pôdy spôsobuje človek odlesňovaním, nesprávnym spôsoby orby pôdy alebo nadmerným pasením dobytka.

 
Zdroj: http://zilina-gallery.sk/galleries/Mesto/Sidliska/Vlcince/xVlcince_2_2340.jpg
výstavbou sídlisk človek priamo ovplyvňuje životné prostredie

 
 
 
 
Prírodné zdroje a životné prostredie

Prírodné zdroje sú všetky prírodné zložky krajiny, ktoré môže človek využiť na uspokojenie svojich životných potrieb.

 
 

Medzi prírodné zdroje patria:
 • nerastné suroviny,
 • voda,
 • ovzdušie,
 • drevo,
 • poľnohospodárske produkty,
 • slnečná, veterná a geotermálna energia.
 
 
Prírodné zdroje môžu byť:
 • nevyčerpateľné - napríklad slnečná energia, veterná energia,
 • vyčerpateľné obnoviteľné - napríklad drevo,
 • vyčerpateľné neobnoviteľné - napríklad uhlie, ropa.
 
 
 
Z dôvodu ochrany životného prostredia sa človek musí snažiť využívať najmä nevyčerpateľné prírodné zdroje. Napríklad budovaním slnečných elektrární môže človek využiť nevyčerpateľný zdroj slnečnej energie, a zároveň tým neznečisťuje životné prostredie.
 
 
 
 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Alternative_Energies.jpg/800px-Alternative_Energies.jpg
nevyčerpateľné zdroje energie - slnečná a veterná
 

 

 

 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Forstarbeiten_im_Harz.jpg/800px-Forstarbeiten_im_Harz.jpg
vyčerpateľný obnoviteľný prírodný zdroj - drevo
 

 

 

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Coal_lump.jpg/800px-Coal_lump.jpg

vyčerpateľný neobnoviteľný prírodný zdroj - uhlie

 

30.10.2009 18:57:20
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one