Rozloha a členitosť svetového oceánu

 

Oceány a moria zaberajú takmer tri štvrtiny z celkovej rozlohy povrchu našej Zeme. Oceány a moria sú navzájom pospájané, a tak tvoria súvislý vodný obal Zeme - svetový oceán.

 

Rozloha oceánov na severnej a južnej pologuli je rôzna.

Na južnej pologuli je rozloha oceánov väčšia ako na severnej.

 

Každý z oceánov má rôznu rozlohu. Sú uvedené v poradí od oceánu s najväčšou rozlohou po oceán s najmenšou rozlohou:

 • Tichý oceán,

 • Atlantický oceán,

 • Indický oceán,

 • Severný ľadový oceán.

 

Najväčšiu rozlohu má Tichý oceán - zaberá viac ako tretinu zemského povrchu a približne polovicu rozlohy svetového oceánu.

 

Pobrežná čiara je hranica, na ktorej sa oceány a moria dotýkajú pevnín. Niekde zasahujú do pevnín veľmi hlboko.

 

Dno oceánov a morí je členité podobne ako povrch pevnín. Avšak sú tu vyššie pohoria, hlbšie priekopy, dlhšie horské chrbty, väčšie roviny a panvy.

 

Život vo svetovom oceáne je v celom jeho priestore. Najviac organizmov žije vo vrstvách, do ktorých preniká svetlo.

Najviac rýb, veľrýb, mrožov a tuleňov je v chladnejších a studených vodách. Živočíchy tam majú viac kyslíka a potravy - planktónu.

 

 

POHYBY VÔD SVETOVÉHO OCEÁNA A JEHO VÝZNAM

 

Voda oceánov a morí je v neustálom pohybe. Spôsobuje to:

 • vietor,

 • gravitačná sila Mesiaca,

 • oceánske prúdy.

 

 

Vietor vytvára na hladine oceánov a morí vlnenie.  Silný vietor spôsobuje narážanie veľkých vĺn na pobrežie, a tak vzniká morský príboj.

 

Gravitačná  sila Mesiaca pôsobí na vody oceánov a morí tak, že pravidelne stúpa a klesá ich hladina. Toto pravidelné stúpanie a klesanie hladiny oceánov a morí sa nazýva príliv a odliv.

 

Oceánske prúdy spôsobujú neustále premiestňovanie vody aj na veľké vzdialenosti. Príčinami vzniku oceánskych prúdov je:

 • najmä stále vejúci vietor,

 • nerovnaká teplota a slanosť vody.

 

Oceánske prúdy veľmi vplývajú na podnebie priľahlých pevnín.

Teplé oceánske prúdy otepľujú pevninu a spôsobujú bohatšie zrážky.

Studené oceánske prúdy ochladzujú pevninu a spôsobujú, že na studenej pevnine je málo zrážok.

 

Oceánske prúdy v každom oceáne vytvárajú samostatné uzavreté okruhy.

 

Význam svetového oceánu

 

Význam svetového oceánu pre život na Zemi je mimoriadne veľký:

 

 • väčšia časť zrážok, ktoré spadnú na pevninu pochádza z oceánov a morí (vyparovanie),

 • sú zásobárňou tepla - zmierňujú podnebie na Zemi a najmä v prímorských oblastiach,

 • sú bohatým zdrojom potravy (napríklad rybolov),

 • sú zásobárňou nerastných surovín (najmä ropa, zemný plyn),

 • sú zásobárňou kuchynskej soli a pitnej vody (získanej odparovaním),

 • umožňuje námornú dopravu,

 • slúži na rekreácie.

 

Ťažba ropy, jej preprava a množstvo odpadov z pevniny veľmi znečisťujú moria a oceány, a tým je život v nich ohrozený.

 

Zaujímavosť:

CUNAMI - prístavná vlna, nepatrí medzi prílivové vlny. Je spôsobená výbuchom sopky alebo podzemným zemetrasením. Vlny dosahujú rýchlosť viac ako 700 km za hodinu. V čase dosiahnutia pevniny vytvárajú „vodnú stenu" až 30 metrov vysokú.

 

30.10.2009 18:51:45
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one