Slová podľa dobového výskytu

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v národnom jazyku.Slová v slovnej zásobe členíme podľa:


 • častosti používania - jadro a okraj slovnej zásoby,

 • významu - plnovýznamové a neplnovýznamové slová,

- jednovýznamové a viacvýznamové slová,

- synonymá,

- homonymá,

- antonymá,

 • spisovnosti - spisovné a nespisovné (slangové, nárečové slová),

 • citového zafarbenia- slová bez citového zafarbenia a s citovým zafarbením (zdrobneniny, hanlivé slová...),

 • používania v istých jazykových štýloch - hovorové, knižné, básnické, odborné,

 • dobového výskytu - historicky bezpríznakové a historicky príznakové (staré slová, nové slová).SLOVÁ PODĽA DOBOVÉHO VÝSKYTU


Slová v slovnej zásobe členíme podľa dobového výskytu na :


historicky bezpríznakové- sú to slová, ktoré sa používali od najstarších čias až podnes: mama, ja, dnes...


historicky príznakové- sú to:


staré slová:

 • historizmy: dereš, mušketier, zbojník,

 • archaizmy: švec (obuvník), árešt (väznica), letá (roky),

 • zastarané a zastarávajúce slová: knihovňa (knižnica), apatieka (lekáreň), plánka (nezaštepený strom),


nové slová:

 • neologizmy: čip, programátor, antipatia, videoprehrávač.Historizmy:


Historizmy sa bežne nepoužívajú, lebo zanikli javy alebo predmety, ktoré pomenúvali.


Príklady historizmov: päták, hajdúch, šesták, groš, zlatka, dvoran, hintov, išpán, župa, felčiar.


Archaizmy:


Archaizmy pomenúvajú veci a javy, ktoré stále existujú. Bežne sa nepoužívajú, lebo ich nahradili modernejšie slová.


Príklady archaizmov: prírodospyt (prírodoveda), sklep (obchod), mravy (správanie), počty (matematika), furman (povozník).


Zastarané a zastarávajúce slová:


Zastarané a zastarávajúce slová sú spisovné slová, ktoré majú novšie pomenovanie. Používa ich staršia generácia.


Príklady zastaraných slov: nižepodpísaný (dolupodpísaný), šenkár (krčmár), bukréta (kytica), podivín (čudák),choseň (úžitok).


Neologizmy:


Neologizmy sú nové slová, ktoré vznikajú na pomenovanie nových predmetov alebo javov.


Príklady neologizmov: kalkulačka, čip, video, web, mailovať, notebok, hacker, webstránka.


Každý rok pribúda do slovnej zásoby slovenského jazyka približne 500 nových slov - neologizmov.Zapamätaj si rozdiel medzi historizmami a archaizmami:


Historizmysú slová, ktoré pomenúvajú zaniknutýjav alebo predmet.


Archaizmysú slová, ktoré pomenúvajú existujúcijav alebo predmet. Nahradili ich modernejšie slová.Cvičenia:


 1. Roztrieď slová na historizmy a archaizmy:


dráb, marš, počty, hintov, regiment, dereš, zbojník, švec, árešt, halapartňa, groš.


 1. Ktoré zo slov sú neologizmy?


roztlieskavačka, podivín, digitálna kamera, počty, hovorca, ihrisko, volkmen, mikrovlnka.


 1. Priraď k zastaraným slovám správne synonymum:


purpur, vicišpán, koráb, apatieka, plánka.


(veľká drevená loď, lekáreň, vyšší úradník, nezaštepený strom, sýtočervená farba )

29.10.2009 09:12:57
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one