Sú plnovýznamové neohybné slová. Majú vetnočlenskú platnosť.

Príslovky vyjadrujú okolnosť alebo vlastnosť deja. Poznáme príslovky:

miesta: hore, vonku,

času: zajtra, dnes,

spôsobu: rýchlo, zle,

príčiny: náročky, úmyselne.


Na príslovky sa pýtame otázkami:

kde? / kam?, kade?, odkiaľ?, pokiaľ?/ - príslovky miesta,

kedy? / dokedy?, odkedy?, ako dlho? / - príslovky času,

ako? - príslovky spôsobu,

prečo? / načo?, začo? / - príslovky príčiny.Príslovky môžu vznikať:

- z prídavných mien pomocou slovotvorných prípon - o, - e, - y

poctivo, statočne, anglicky,

- z podstatných mien - večer, náhodou,

- z predložky + podstatného mena / píšeme ich spolu / - naoko, spamäti,

- z predložky + prídavného mena / píšeme ich spolu alebo osobitne / - na bielo/nabielo, dobiela/, do biela,

- zo slovesa - ležmo, idúcky,

- z inej príslovky - dodnes.Príslovky odvodené z akostných prídavných mien stupňujeme:

základný stupeň - nízko, milo

2. stupeň - nižšie, milšie

3. stupeň - najnižšie, najmilšie


Nepravidelne sa stupňujú príslovky:

dobre - lepšie - najlepšie,

zle - horšie - najhoršie,

pekne - krajšie - najkrajšie,

veľmi - väčšmi - najväčšmi,

málo - menej - najmenej,

veľa - viac - najviac,

ďaleko - ďalej -najďalej,

skoro - skôr/skorej- najskôr/najskorej.


Pri stupňovaní nastávajú zmeny v koreni:

blízko - bližšie, najbližšie z/ž

nízko - nižšie, najnižšie

mäkko - mäkšie, najmäkšie k,ok vypadáva

hlboko - hlbšie, najhlbšie


29.10.2009 09:09:46
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one