Slohový postup je spôsob, akým sa skladajú, usporadúvajú, členia alebo spájajú jednotlivé zložky textu.Rozlišujeme slohové postupy:

 • informačný,

 • rozprávací,

 • opisný,

 • výkladový.


Každý slohový postup má svoje typické slohové útvary.Informačný slohový postup:


Jeho obsah odpovedá na otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? Informuje stručne a výstižne.


Má tieto typické slohové útvary:

 • oznámenie,

 • správa,

 • pozvánka,

 • telegram,

 • jedálny lístok,

 • inzerát,

 • rozvrh hodín.


Základné znaky:

 • vecné údaje,

 • stručnosť,

 • oznamovacie vety,

 • podstatné mená,

 • číslovky.

Rozprávací slohový postup:


Zachytáva udalosti, ako sa odohrávajú v čase a priestore. Prináša príbeh.


Má tieto typické slohové útvary:

 • rozprávka,

 • povesť,

 • poviedka,

 • bájka,

 • báj,

 • legenda,

 • detektívny príbeh,

 • sci-fi príbeh.


Základné znaky:

 • príbeh,

 • časová postupnosť,

 • všetky druhy viet,

 • priama reč,

 • činnostné slovesá.

Opisný slohový postup:


Zachytáva znaky, vlastnosti osôb, následnosť jednotlivých činností.


Má tieto typické slohové útvary:

 • statický opis,

 • dynamický opis - opis pracovnej činnosti,

 • charakteristika osoby,

 • odborný opis.


Základné znaky:

 • vyratúvanie vlastností,

 • oznamovacie vety,

 • prídavné mená.
Výkladový slohový postup:


Vyberá, usporadúva  údaje, vysvetľuje fakty.


Má tieto typické slohové útvary:

 • referát,

 • úvaha.


Základné znaky:

 • vysvetľuje, hodnotí príčiny, následky,

 • vecnosť,

 • objektívnosť,

 • stručnosť.


29.10.2009 09:01:56
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one