Slovná zásoba je súhrn všetkých slov v národnom jazyku.

 

Národným jazykom rozumieme spisovný jazyk a nárečia.

 

 

Slovná zásoba sa skladá z jadra a okrajaslovnej zásoby.

 • Jadro slovnej zásoby tvorí asi 800 slov, ktoré sú najstaršie a najčastejšie používané,

napríklad chlieb, mama, otec, sestra, brat, zem, voda, ja, ty, a pod.

 

 • Okraj slovnej zásoby je neustále v pohybe:

- vypadávajú z neho staré slová, napríklad rytier, groš,

- vstupujú doň nové slová slovenského i cudzieho pôvodu, napríklad fóliovník, cepy, diaľnica.

 

HOVOROVÉ A KNIŽNÉ SLOVÁ

 

 

Hovorové slová sú slová, ktoré sa používajú v bežnej komunikácii medzi dobre známymi osobami.

 

Používajú sa v každodennom ústnom styku, pri neoficiálnych príležitostiach, napríklad pri stretnutí s priateľom, ale aj v zápisoch do denníkov.

 

 

Príklady hovorových slov: baloniak, šalátovky, langoš, háklivý, fľak, slovenčinár, jakživ, panelák, gate, bagateľ .

 

 

 

Knižné slováslová, ktoré sa vyskytujú len v knihách.

 

Knižné slová sa výnimočne používajú pri slávnostných prejavoch, pri svadobnom prípitku a pod.

 

 

Príklady knižných slov: jasnozrivý, potecha, jatriť, skrivodlivosť, nonsens.

 

 

 

Básnické slová sú slová, ktoré sa vyskytujú najmä v staršej slovenskej poézii.

 

Básnické slová majú veľmi blízko ku knižným slovám.

 

 

Príklady básnických slov: luna, vesna, junák, var´, čos.

 

 

 

 

Odborné termíny sú slová, ktoré jednoznačne a presne pomenúvajú veci a javy.

 

Odborné termíny sa vyskytujú a používajú v odborných knihách, časopisoch, vo vedných odboroch.

 

 

Príklady odborných termínov (slov): fonendoskop, adjektíva, súčin, ulitníky, rohovka.

 

 

 

SPISOVNÉ A NESPISOVNÉ SLOVÁ

 

Slová v slovnej zásobe členíme podľa spisovnosti na:

 • spisovné slová,

 • nespisovné slová.

 

 

Spisovné slová sú slová, ktoré, sa používajú vo verejnom dorozumievaní (v tlači, rozhlase, televízii, v školách, v úradoch).

 

 

Príklady spisovných slov: dáždnik, auto, cesta, slúchadlo, knižnica.

 

 

Nespisovné slová delíme na:

 • nárečové slová,

 • slangové slová.

 

 

Nárečové slová sú slová, ktoré sa používajú v niektorom nárečí. Nárečím hovoria obyvatelia istej zemepisnej oblasti.

 

 

Slovenské nárečia sa delia podľa oblastí na:

 • východoslovenské,

 • stredoslovenské,

 • západoslovenské.

 

 

 

Slangové slová sú slová, ktoré sa používajú v súkromnom styku skupiny ľudí s rovnakým zamestnaním, záľubami.

 

Používajú ich napríklad žiaci, študenti, lekári, umelci, športovci a pod.

 

 

Príklady slangových slov:

 

Žiaci používajú slangové slová: učka, slovina, matika, klasák, cviko, guľa, zemák, perfiš. Športovci používajú slangové slová: roh, vinkel, štupláky, štucne, sudca, lajna.

 

 

ZHRNUTIE:

 

V slovnej zásobe tvoria samostatné skupiny slová:

 • hovorové: škôlkar, fľak, panelák, zubár, riaditeľovať, žufaňa, frk,

 • knižné: bard, skrivodlivý, jatriť, lkať, ľpieť,

 • básnické: vesna, luna, jasnooký, ľúby, var´, kýs´,

 • odborné termíny: kružnica, siločiara, prísudok, rohovka, pľúcnik lekársky.

 

 

 

Slovná zásoba slovenského jazyka je spracovaná v slovníkoch slovenského jazyka:

 • v Slovníku slovenského jazyka I. - VI. ( okolo 150 000 slov),

 • v Krátkom slovníku slovenského jazyka (okolo 60 000 slov).

 

 

29.10.2009 08:49:54
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one