Rozvíjacie vetné členy - Príslovkové určenia - Príslovkové určenie miesta

Základné vetné členy sú:

  • podmet
  • prísudok
 
 
Rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy sú:
  • predmet
  • príslovkové určenie
  • prívlastok

 

 
 
Príslovkové určenie
 
Príslovkové určenie je rozvíjací vetný člen, ktorý vyjadruje, za akých okolností sa uskutočňuje dej prísudku.
 

 

Rozlišujeme tieto druhy príslovkového určenia:
 
príslovkové určenie miesta -Cestuje domov.
príslovkové určenie času -Cestuje zrána.
príslovkové určenie spôsobu -Cestuje naľahko.
príslovkové určenie príčiny -Cestuje pre radosť.

 

 

Cvičenie:
Zakry si pravý stĺpec a urč o aký druh príslovkového určenia ide:
 
neprišiel pre chorobu
príčiny
odcestoval včera
času
obrazne pomenoval
spôsobu
dobre urobila
spôsobu
idem do Bratislavy
miesta
havaroval z nepozornosti
príčiny
zapadlo až večer
času

 
Príslovkové určenie miesta
Príslovkové určenie miesta bližšie určuje miesto deja vyjadreného prísudkom. Zisťujeme ho otázkami: Kde? Kam? Kade? Odkiaľ? Pokiaľ?

 

 
Príklady:
 
Stojí vpravo. Kde stojí? Vpravo.
Ide do kina. Kam ide? Do kina.
Musí ísť okolo. Kade musí ísť? Okolo.
Prišiel z bane. Odkiaľ prišiel? Z bane.
Nalial až po okraj. Pokiaľ nalial? Po okraj.

 

 
Cvičenie:
Ktorými otázkami zistíš jednotlivé príslovkové určenia miesta?
Choď naokolo!
Žiačka ide domov.
Na okne sú fľaky.
Obraz visí hore.
V Pružine sú hody.
Oblačnosť prišla zo západu.
Cestu opravili po križovatku.
Rastú všade.

 

 
 
Príslovkové určenie miesta býva vyjadrené:
1. príslovkou,
2. predložkovým pádom podstatného mena.

 

 
Príslovkové určenie miesta vyjadrené vo vete príslovkou:
Už je doma.
Stojí vľavo.
Neďaleko je park.
Vonku sneží.

 

 
Príslovkové určenie miesta vyjadrené vo vete predložkovým pádom podstatného mena:
Už je v Žiline.
Stojí na ceste.
Pri budove je park.
Na Slovensku sneží.

 

 
Cvičenie:
Zakry si pravý stĺpec a urč, či je príslovkové určenie miesta vyjadrené príslovkou alebo predložkovým pádom podstatného mena:
 
 
Sedím vo vlaku.
predložkovým pádom podstat. mena
Neďaleko sa plazí had.
príslovkou
Prišiel zhora.
príslovkou
Dom stojí vpravo.
príslovkou
Hrad sa vypína na skale.
predložkovým pádom podstat. mena
Okolo rastú kry.
príslovkou
Oberám zo stromu jablká.
predložkovým pádom podstat. mena
 

 

 

 

29.10.2009 08:46:26
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one