Rozvíjacie vetné členy. Príslovkové určenie príčiny

Základné vetné členy sú:
  • podmet,
  • prísudok.


Rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy sú:
  • predmet,
  • príslovkové určenie,
  • prívlastok.
 
Príslovkové určenie

Príslovkové určenie je rozvíjací vetný člen, ktorý vyjadruje, za akých okolností sa uskutočňuje dej prísudku.

Rozlišujeme tieto druhy príslovkového určenia:

príslovkové určenie miesta - Cestuje domov.
príslovkové určenie času - Cestuje zrána.
príslovkové určenie spôsobu - Cestuje naľahko.
príslovkové určenie príčiny - Cestuje pre radosť.Príslovkové určenie príčiny

Príslovkové určenie príčiny vyjadruje, prečo sa dej vyjadrený prísudkom uskutočňuje. Zisťujeme ho otázkami: Prečo? Pre akú príčinu?

Príklady:
Pre nehodu sa cítim previnilo. Prečo sa cítim previnilo? Pre nehodu.
Neprišiel do školy pre chorobu. Prečo neprišiel do školy? Pre chorobu.
Pre názornosť pripravil pomôcky. Prečo pripravil pomôcky? Pre názornosť.
Učiť sa budete pre radosť. Prečo sa budete učiť? Pre radosť.
Smer určujeme pre správnu orientáciu. Prečo určujeme smer? Pre správnu orientáciu.
Skákali sme od radosti z víťazstva. Prečo sme skákali? Od radosti z víťazstva.


Príslovkové určenie príčiny býva vyjadrené:
  • príslovkou,
  • predložkovým pádom podstatného mena.


Príslovkové určenie príčiny vyjadrené vo vete príslovkou:

Cestuje nadarmo.
Stojí tam náročky.
Preto sa prechádza v parku.
Neúmyselne ho zranila.
Zámerne otvoril iné dvere.


Príslovkové určenie príčiny vyjadrené vo vete predložkovým pádom podstatného mena:

Vrátil sa pre kľúče.
Od zimy sa triasol.
Námorníci zablúdili pre búrku.
Pobozkala ho z lásky.


Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či je príslovkové určenie príčiny vyjadrené príslovkou alebo predložkovým pádom podstatného mena:

V autobuse sa držte kvôli bezpečnosti!
predložkovým pádom podstatného mena
Stretli sme sa zámerne.
príslovkou
Neúmyselne vytočil nesprávne číslo.
príslovkou
Dieťa pribehlo zámerne.
príslovkou
Od strachu ani nemukol.
predložkovým pádom podstatného mena
Rastú pre vlhko a teplo.
predložkovým pádom podstatného mena
Úmyselne zatajil údaje.
príslovkou
Pre smiech nemohol dopovedať.
predložkovým pádom podstatného mena
Nadarmo som si vybalil batožinu.
príslovkou
Pošmykla sa náročky.
príslovkou
Od únavy odpadla.
predložkovým pádom podstatného mena
Jeleň stŕpol od hrôzy.
predložkovým pádom podstatného mena

Príslovkové určenia môžu byť:
  • jednoduché (holé),
  • rozvité.


Jednoduché príslovkové určenie príčiny:

Od strachu zutekal.
Z lásky mu venovala peknú knihu.
Roztrhal list od žiaľu.
Pre lenivosť zostal sedieť doma.
Zajtra prídem pre darčeky.


Rozvité príslovkové určenie príčiny:

Od veľkého strachu zutekal.
Z obrovskej lásky mu venovala peknú knihu.
Roztrhal list od nekonečného žiaľu.
Pre svoju lenivosť zostal sedieť doma.
Zajtra prídem pre nové darčeky.
29.10.2009 08:45:14
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one