Ako žijú vety. Základné vetné členy. Podmet

Základné vetné členy sú podmet a prísudok:

 

hady (podmet) zaútočili (prísudok),

otec (podmet) je krajčír (prísudok),

deti (podmet) sa hrajú (prísudok),

slnko (podmet) zapadlo (prísudok).


Podmet a prísudok tvoria prisudzovací sklad.

Prisudzovací sklad je základom dvojčlennej vety.


Príklady dvojčlenných viet:

 

Hviezdy (podmet) svietili (prísudok) celú noc.

Môj dedko (podmet) zasadil (prísudok) ovocné stromy.

Vtáky (podmet) sa vrátili (prísudok) z teplých krajín.


Príklady prisudzovacích skladov:

 

hviezdy svietili,

dedko zasadil,

vtáky sa vrátili,

hady zaútočili,

otec je krajčír.


PODMET

 

 • je základný vetný člen,

 • určuje gramatické kategórie prísudku (rod, číslo, osobu),

 • vyjadruje činiteľa deja alebo nositeľa stavu a vlastnosti,

 • na podmet sa pýtame pádovou otázkou kto? alebo čo? spolu s prísudkom,

 

napríklad:

Hviezdy svietili celú noc. Pýtame sa: Čo svietilo? Odpovedáme: Hviezdy.

Môj dedko zasadil ovocné stromy. Pýtame sa: Kto zasadil stromy? Odpovedáme: Dedko.


Podmet môže byť:

 

 • jednoduchý - Dievča sa usmialo.

 • rozvitý - Malé dievča sa usmialo.


Podmet môže byť:

 

 • vyjadrený - Dievča sa usmialo.

 • nevyjadrený - Usmialo sa. (ono)


 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč vo vetách, či je podmet jednoduchý alebo rozvitý:

 

 

Chlapci hrali futbal.

jednoduchý

Malé dieťa plače.

rozvitý

Rodičia odcestovali na návštevu.

jednoduchý

Starí ľudia sa stretli.

rozvitý

Eva si upratala celú izbu.

jednoduchý

Bývalý zamestnanec sa vrátil do práce.

rozvitý

 

 

Cvičenie:
 
 
Zakry si pravý stĺpec a urč vo vetách, či je podmet vyjadrený alebo nevyjadrený:

 

 

Chlapci hrali futbal.
vyjadrený
 
Malé dieťa plače.
vyjadrený
Odcestovali na návštevu.
nevyjadrený
Starí ľudia sa stretli.
vyjadrený
Upratala celú izbu.
nevyjadrený
Vráti sa do práce.
nevyjadrený

 

Podmet môže byť vyjadrený:

 • podstatným menom v nominatíve: Archeológovia objavili nález.
 • zámenom v nominatíve: On už nepríde. Ja som to pokazila.
 • spodstatneným prídavným menom: Zmrznutý sa onedlho zohrial.
 
Cvičenie:
 
Zakry si pravý stĺpec a urč, ktorým slovným druhom je podmet vyjadrený:

 

 

Študenti vošli do prednáškovej miestnosti.
podstatným menom
Chorý sa zázračne uzdravil.
spodstatneným prídavným menom
Ja musím problém vyriešiť.
zámenom
Ona sa vrátila.
zámenom
Neposlušní dostali trest.
spodstatneným prídavným menom
Srnky i jelene splašene ušli.
podstatným menom

 

29.10.2009 08:49:14
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one