Postmodernisti a predstavitelia magického realizmu

V ostatných desaťročiach prebehli vo svete veľké zmeny týkajúce sa životného štýlu, migrácie obyvateľstva, rozpadu hodnotových systémov, rozpadu bipolárneho rozdelenia sveta. Vynára sa tu otázka, ako reagovať na toto dianie, v ktorom sa stretávajú rôzne národy, rôzne kultúry. Umenie ide v tomto prípade cestou komunikácie, spochybňuje jedinú, večnú pravdu, a tak sa napr. v literatúre miešajú najrôznejšie žánre, masmédiá ovplyvňujú knihy a naopak. Autor ustupuje do pozadia, dôležitejší je čitateľ, ktorý by mal spolupracovať, nie je to už elitný poslucháč či divák, je to konzument vychádzajúci z masy. Postupne sa stiera rozdiel medzi vysokou a nízkou literatúrou. Texty sú tvorené tak, aby sa mohli čítať na rôznych úrovniach. Literárne dielo obsahuje prvky populárnej literatúry, historickej prózy, dokumentaristiky a vecnosti, ale aj popretie, ironické spochybnenie istých literárnych vzorov. Hovoríme o začiatku novej epochy, v umení sa jej hovorí postmodernizmus.

 

Postmodernizmus - literárny a umelecký smer poslednej tretiny 20. stor. Východiskom sa stáva odmietavý postoj ku konzumnej spoločnosti. Usiluje sa o alternatívnosť ľudských prístupov k svetu, odmieta víziu intelektuálnej a kultúrnej nadradenosti západnej civilizácie i nadradenosť v procese poznania.

 

Znaky postmoderného umenia:

- citátovosť, dôležité je písanie už existujúcich textov,

- uvedenie viacerých možností, prítomnosť viacerých hľadísk a pohľadov,

- prelínanie viacerých žánrov a výskyt neliterárnych žánrov,

- využitie palimpsestovej techniky (nadväzovanie textu na iné texty a voľné narábanie s citáciami),

- postmodernizmus má niektoré ustálené symboly- labyrint, múzeum, knižnica, bludisko, zrkadlo, maska, navodenie hádanky a riešenie záhady.


Umberto Eco (1932)

- spisovateľ, literárny vedec, najvýraznejší predstaviteľ postmodernizmu. Preslávil sa ako univerzitný profesor v Taliansku a cudzine, kde sa zaoberal teóriou kresby, znakov, estetikou, poetikou a filozofiou jazyka. Postupne sa dostáva k vytvoreniu teórie poetiky tzv. „otvoreného umeleckého diela".

  • Meno ruže - vrcholný román postmodernej literatúry, ku ktorému Eco v r. 1983 pripojil ešte Poznámky k Menu ruže, tie sú vodidlom pre čitateľa (samotný román totiž možno čítať: 1. ako historickú detektívku, ktorá vlastne detektívkou nie je, lebo autor používa len prostriedky detektívneho románu; 2. ako filozofický román odrážajúci nezhody medzi starým a novým svetom; 3. ako román o románe, lebo v texte sa nachádza mnoho citácií z iných diel.
  • Foucaultovo kyvadlo - román

 

Vladimir Vladimirovič Nabokov (1899- 1977)

- postmodernistický autor ruského pôvodu. Písal básne, divadelné hry, poviedky, romány v ruštine. Škandál okolo románu Lolita (1955) mu umožnil zanechať učiteľskú činnosť a vrátiť sa do Európy. Nabokov sa zaoberal otázkami sebazničenia ľudstva, otázkami času, spomienkami človeka a jeho túžbou po stratenom raji.

  • Lolita - román; veľmi zložito komponované dielo, žánrovo pestré, autor využíva svoje rozprávačské umenie, jazykové a mimojazykové hry. Je napísaná tak, aby si ju mohol prečítať aj náročný i menej náročný čitateľ, ktorého môže upútať príbeh, ale literárne vzdelaný čitateľ v ňom môže objavovať záznamy, reflexie, citácie a tiež aj fiktívne rozhovory s fiktívnou porotou a čitateľom.
  • Pozvanie na popravu - román, autor využíva viacvýznamovosť, čierny humor.

 

Magický realizmus - smer, ktorý sa rozvinul v rámci postmodernej doby v karibskej oblasti a ktorý tak nazvali jeho zakladatelia (prozaik M. A. Asturias a A. Carpentier).V tajomnom svete diel magického realizmu sa prelína mýtické vesmírno s každodennosťou, tragédia s komickosťou, výmysel s realitou, život so smrťou.

 

Gabriel García Márquez (1927)

- kolumbijský prozaik a novinár, filmový kritik a scenárista. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1982).

  • Sto rokov samoty - román, obsahuje zmes rôzne rozložených príbehov, množstvo postáv, ktoré sa objavujú a miznú, opisuje ľudské vášne, lásku, občianske vojny, prírodné katastrofy, fantastické sa pritom mieša s reálnym, historické s mytologickým. Je postavený na autentických faktoch dejín Kolumbie.
  • Láska v čase cholery - román
  • Oči modrého psa - výber poviedok
  • Kronika vopred ohlásenej smrti - novela, autor zobrazil tému lásky.

 

Čingiz Torekulovič Ajtmatov (1928)

  • Džamila - novela, hlavná hrdinka Džamila opúšťa, napriek morálnym zásadám dediny, svojho surového manžela a svoj domov kvôli milovanému mužovi.
  • Biela loď - novela, sedemročný chlapec žije so svojím starým otcom, pretože jeho rodičia sa rozviedli a o chlapca nemajú záujem. Rozprávky a mýty, ktoré mu rozpráva starý otec, sa stávajú úkrytom pred skľučujúcou skutočnosťou. Keď starý otec zastrelí jeho legendickú jelenicu, sklamaný chlapec sa chce zmeniť na rybu, aby preplával k belasému jazeru, po ktorom sa plaví jeho otec. Nakoniec sa utopí v rieke.

 

29.10.2009 09:37:58
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one