Životné prostredie organizmov a človeka

Zložky životného prostredia človeka

 

Životným prostredím človeka rozumieme všetko, s čím človek je alebo môže byť vo vzájomnom vzťahu, je to časť sveta, v ktorom žije, ktorú používa, ovplyvňuje a prispôsobuje sa jej. Životné prostredie človek pretvára a chráni. Životné prostredie ovplyvňuje spôsob života človeka.

 

Životné prostredie tvoria zložky:

 

1. prírodné

2. umelé

3. sociálne

 

1. Prírodné zložky životného prostredia

 

Prírodné zložky poskytujú človeku:

 • potravu

 • vodu

 • vzduch

 • rekreovanie

 • materiál na hospodársku činnosť

 

zdroj: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/kraje/trencin/Kult_d.htm

 

 

2. Umelé zložky životného prostredia

Umelé zložky sú vytvorené ľudskou prácou - obydlia, odevy, budovy, komunikácie, rôzne predmety.

 

 

 

3. Sociálne zložky životného prostredia

 

Sociálne zložky vytvárajú ľudia, napríklad spolužiaci, spolupracovníci, členovia rodiny, obyvatelia sídliska či domu, členovia hudobnej skupiny a pod.

 

zdroj: http://www.hudba-music.sk/bio/elan/elan2.jpg

 

 


Súčasti životného prostredia

 

Súčasťou životného prostredia je:

 

 • pracovné prostredie

 • obytné prostredie

 • rekreačné prostredie

 

Pracovné prostredie charakterizujú:

 

 • medziľudské vzťahy,

 • vybavenosť pracoviska,

 • estetický vzhľad pracoviska.

 

Nevhodné pracovné prostredie ovplyvňuje pracovný výkon človeka. Napríklad:

 • veľký hluk,

 • znečistené ovzdušie,

 • slabé osvetlenie,

 • vysoká alebo nízka teplota vzduchu,

 • vlhkosť vzduchu,

 • prievan.

zdroj: http://products.esab.com/.../000362_Production.jpg

 

 

Obytné prostredie závisí od vlastností bytu, či domu, v ktorom človek býva. Byt či dom by mal byť hygienicky nezávadný, primerane veľký a zariadený.

 

zdroj: http://www.mojinterier.sk/.../privela_slnka_2.jpg

 

 

Rekreačné prostredie je územie, ktoré slúži človeku na oddych a využitie voľného času. Na rekreáciu človek využíva najmä prírodu, ktorá je čoraz viac ohrozovaná. Znečistené prostredie má vážne dôsledky na zdravie ľudí, rastlín a živočíchov.

 

zdroj: http://www.tmv.sk/ska.jpg

30.10.2009 18:41:41
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one