Živočíchy. Regulácia - stavovce

Stavovce

 

Regulačnésústavy riadia - regulujú činnosť orgánovtak, že organizmus funguje ako jednotný celok.Regulačné sústavy tvorí:

 

 • hormonálna sústava,

 • nervová sústava.

 

Hormonálnasústava

 

Hormonálnusústavu tvoria žľazy s vnútornýmvylučovaním. Žľazy vylučujú hormónypriamo do krvi. Majú vplyv napríklad na rast,rozmnožovanie, uvoľňovanie energie a pod.

 

 

Nervovásústava

 

Nervovásústavazachytáva prostredníctvomzmyslov podnety z vonkajšieho a vnútornéhoprostredia. Prenáša a spracúva informáciea odovzdáva pokyny orgánom.

 

Nervová sústavaumožňuje základný životný prejav -dráždivosť (citlivosť), čiže schopnosť reagovať nazmeny v prostredia.

 

 

Stavovce majúnajviac neurónov - nervových buniek sústredenýchv mozgu a v mieche.

Mozogje uložený v lebke, miecha je uložená v chrbtici.

 

mozog človeka

zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Human_brain_NIH.png/250px-Human_brain_NIH.png


 

Stavovce:

 

nervová sústava:

 

 

RYBY

 

 • majú najviac vyvinutý stredný mozog .

 

OBOJŽIVELNÍKY

 

 • majú najviac vyvinutý stredný mozog.

 

PLAZY

 

 • majú dobre vyvinutý predný mozog.

 

 

 

VTÁKY

 • majú dobre vyvinutý predný mozog ,

 • prebiehajú tu vrodené nepodmienené reflexy - inštinkty,

 • prebiehajú tu aj podmienené reflexy - získané počas života.

 

CICAVCE

 • majú dobre vyvinutý predný mozog ,

 • predný mozog sa skladá z dvoch pologúľ - sú rozdelené na laloky a závity - sú tu zrakové, sluchové, čuchové, hmatové a chuťové centrá,

 • v prednom mozgu prebiehajú vrodené nepodmienené reflexy - inštinkty,

 • prebiehajú tu aj podmienené reflexy - získané počas života.


 

 

 

 

 

 


Zmyslovéorgány

 

Zmyslové orgányzabezpečujú spojenie medzi vonkajším a vnútornýmprostredím. Ich súčasťou sú nervovébunky citlivé na podnety - receptory.

 

Čuchové bunky- sú citlivé na plynné látky, súuložené väčšinou v nosovej dutine.

 

Chuťové bunky- sú väčšinou uložené v ústacha fúzoch.

 

Hmatové bunky -sú citlivé na dotyk, chlad, teplo, bolesť, súrozložené po celom tele.

 

Zrakové bunky -zachytávajú svetelné podnety, súuložené v zrakovom orgáne - oku.

 

Sluchové bunky- zachytávajú sluchové podnety, súuložené v sluchovom orgáne - uchu.

 

Zmyslové bunkycitlivé na vlnenie a prúdenie vody, teplotu vody,vnímanie prekážok, sú uloženév bočnej čiare u rýb.

 

 

Stavovce:

 

zmyslové orgány, zmysly a zvláštnosti:

 

 

RYBY

 

 • majú čuchové bunky uložené v čuchovej jamke nad ústnym otvorom - sú citlivé na plynné látky,

 • dobre vidia vo vode, nemajú očné mihalnice ani slzné žľazy,

 • majú vyvinuté vnútorné ucho - rovnovážny orgán,

 • majú bočnú čiaru - kanálik so zmyslovými bunkami, ktoré sú citlivé na vlnenie a prúdenie vody, teplotu vody, vnímanie prekážok,

 • hmatové bunky a chuťové bunky majú uložené v hmatových fúzoch.

 

OBOJŽIVELNÍKY

 

 • majú tri mihalnice, oko môžu vtiahnuť dovnútra,

 • okrem vnútorného ucha majú vyvinuté aj stredné ucho.

 

PLAZY

 

 • majú pohyblivé mihalnice, očné gule môžu otáčať,

 • majú vyvinuté aj stredné ucho, dobre je vyvinuté vnútorné ucho.

 

 

VTÁKY

 

 • majú dobre vyvinutý zrak,

 • majú dobre vyvinutý sluch .

 

 

30.10.2009 18:37:16
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one