Živočíchy. Regulácia - bezstavovce

Bezstavovce

 

Regulačnésústavy riadia - regulujú činnosť orgánovtak, že organizmus funguje ako jednotný celok.Regulačné sústavy tvorí:

 

 • hormonálna sústava,

 • nervová sústava.

 

 

Nervovásústava

 

Nervová sústavazachytáva prostredníctvom zmyslov podnetyz vonkajšieho a vnútorného prostredia.Prenáša a spracúva informácie a odovzdávapokyny orgánom.

 

Nervová sústava umožňujezákladný životný prejav - dráždivosť(citlivosť), čiže schopnosť reagovať na zmeny prostredia.

 

 

Bezstavovce:

 

 

nervová sústava:

 

PŔHLIVCE

 

 • nervové bunky majú po celom tele prepojené nervovými vláknami - majú rozptýlenú nervovú sústavu.

 

 

PLOSKAVCE

 

 

 • z párových hlavových nervových uzlín vybiehajú pospájané nervové pásy - tvoria pásovú nervovú sústavu.

 

 

OBRÚČKAVCE

 

 

 • z nervových uzlín v prednej časti tela vybieha dvojitý nervový pás s menšími uzlinami - majú rebríčkovú nervovú sústavu.

 

 

MäKKÝŠE

 

 • nervovú sústavu tvorí niekoľko uzlín v hlavovej časti, ktoré sú spojené nervovými vláknami.

 

 

ČLÁNKONOŽCE

 

 • z nervových uzlín v prednej časti tela vybieha dvojitý nervový pás s menšími uzlinami - majú rebríčkovú nervovú sústavu.

 

 

 

 
http://www.bioweb.genezis.eu/zivocichy/morfologia/nervova1.gif

 

 

Zmyslovéorgány

 

Zmyslové bunkyzachytávajú podnety z vonkajšieho a vnútornéhoprostredia. Zmyslové bunky sú uloženévoľne alebo v zmyslovýchorgánoch.

 

 

Bezstavovce:

 

 

zmyslové orgány, zmysly:

 

PŔHLIVCE

 

 • hmatové podnety spracúvajú hmatové bunky uložené v pokožke.

 

PLOSKAVCE

 

 

 • hmatové podnety spracúvajú hmatové bunky uložené v pokožke,

 

 • majú jeden alebo viac párov očí, vnímajú svetlo, tmu a smer svetla.

 

OBRÚČKAVCE

 

 • svetlo vnímajú povrchom tela.

 

 

MäKKÝŠE

 

 • hmat majú na tykadlách,

 • oči majú na druhom páre tykadiel.

 

 

ČLÁNKONOŽCE

 

 • väčšina má hmat na hmatadlách a tykadlách,

 • hmyz hmatom vníma prúdenie vzduchu a dotyky, oči má dvojakého typu - jednoduché a zložené oči, sluchový orgán má rôzne uložený - na hrudi, brušku alebo končatinách,

 • kôrovce a hmyz majú čuch a chuť na tykadlách, hmatadlách, na nohách a v ústnej dutine,

 • pavúkovce majú na hlavohrudi 1 - 5 párov jednoduchých očí,

 • kôrovce majú zložené oči na pohyblivých stopkách.

 

 


 

 

zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Calliphora_head_2.jpg/180px-Calliphora_head_2.jpg

hlava bzučivky,na ktorej sú veľmi dobre viditeľné zloženéoči

 

 

30.10.2009 18:37:54
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one