Živé organizmy sa rozdeľujú do skupín na základe podobných znakov.

Napríklad križiak obyčajný, rak riečny a koník čiarkovaný patria do veľkej skupiny živočíchov, pre ktoré je typické:

 • článkované telo,

 • článkované nohy,

 • vonkajšia chitínovú kostra.

 

Táto skupina tvorí kmeň nazývaný článkonožce.

 

Živočíchy kmeňa článkonožce sa rozdeľujú podľa spoločných znakov na:

 • triedy,

 • rady,

 • druhy.

 

 

Delenie živočíchov kmeňa č l á n k o n o ž c e:

 

 

kmeň

trieda

rad

druh

 

 

pavúkovce

 

pavúky

 

 

 

 

 

 

článkonožce

kosce

 

roztoče

 

 

kôrovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hmyz

vážky

vážka ploská

rovnokrídlovce

koník čiarkovaný

vši

voš detská

bzdochy

ploštica posteľná

rovnakokrídlovce

voška obyčajná

blanokrídlovce

čmeľ zemný

chrobáky

fúzač alpský

motýle

jasoň červenooký

sieťokrídlovce

zlatoočka škvrnitá

dvojkrídlovce

mucha domová

 

blchy

blcha psia

 

 

Charakteristické znaky niektorých radov hmyzu:

 

Rad

Druh

Charakteristické znaky

vážky

vážka ploská

 • dva páry veľkých husto žilkovaných krídel

 • hryzavé ústne orgány

 • larva žijúca vo vode

rovnokrídlovce

koník čiarkovaný

 • dva páry krídel zložených pozdĺž tela

 • hryzavé ústne orgány

 • larva žijúca na suchej zemi

vši

voš detská

 • nemajú vyvinuté krídla

 • bodavo-cicavé ústne orgány sú prispôsobené na cicanie krvi

bzdochy

ploštica posteľná

 • bodavo-cicavé ústne orgány na cicanie krvi a štiav rastlín

 • zaniknuté krídla

 • žije paraziticky

 • väčšina druhov má vyvinuté obidva páry krídel

rovnakokrídlovce

voška obyčajná

 • niektoré druhy majú vyvinuté krídla

 • bodavo-cicavé ústne orgány, ktorými napichávajú rastliny a vyciciavajú z nich šťavy

blanokrídlovce

čmeľ obyčajný

 • dva páry blanitých krídel

 • hryzavé ústne orgány

 • kladielko - samičky lumkov a lumčíkov

 • žihadlo - samičky včiel, čmeľov a ôs

 • patria sem aj mravce

chrobáky

fúzač alpský

 • prvý pár krídel je tvrdý -

- krovky

 • druhý pár krídel je blanitý

 • ústne orgány sú hryzavé

motýle

jasoň červenooký

 • dva páry šupinatých krídel

 • cicavé ústne orgány na

cicanie štiav z kvetov

sieťokrídlovce

zlatoočka škvrnitá

 • husto sieťovité krídla

 • dlhé tenké tykadlá

 • hryzavé ústne orgány

dvojkrídlovce

mucha domová

 • jeden pár krídel

 • druhý pár krídel je

zakrpatený

 • patria sem komáre, muchy,

ovady

 

blchy

blcha psia

 • nevyvinuté krídla

 • bodavo-cicavé ústne orgány

na cicanie krvi

 • posledný pár končatín je

prispôsobený na skákanie

 

Rady hmyzu sú veľké skupiny, ktoré sa rozdeľujú na menšie skupiny - čeľade.

 

Niektoré čeľade radu ch r o b á k y:

 

Rad

Čeľaď

Spoločné znaky

 

bystruškovité

 • dlhé bodavé nohy

 • sú dravé

CHROBÁKY

lienkovité

 • pologuľovité telo

 • kratšie nohy

 • krátke tykadlá

 

potápnikovité

 • zadné nohy prispôsobené na plávanie

 

 

Čeľade sa ďalej delia na rody.

Napríklad:

čeľaď bystruškovité:

 • rod bystruška,

 • rod húseničiar.

 

Rody sú skupiny druhov, ktoré sa podobajú, pretože majú blízky spoločný pôvod.

Napríklad:

rod bystruška:

 • bystruška medená,

 • bystruška fialová.

 

30.10.2009 18:27:02
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one