Guľa je geometrické teleso, s ktorým sa v bežnom živote stretávame pomerne často. Tvar gule majú rôzne lopty, s ktorými sa hrávate. Malé guľky sa nachádzajú v guľôčkových ložiskách, vodojem má zas tvar obrovskej gule.

Guľa je množina všetkých bodov X v priestore, ktorých vzdialenosť od daného pevného bodu S je menšia alebo sa rovná polomeru gule
 
l SX l ≤ r.
 
Objem gule vypočítame podľa vzorca:
V=frac{4}{3}pi r^{3}
 

Tento vzorec odvodil známy grécky matematik Archimedes.

 

Príklad: Vypočítajte objem gule s priemerom 20 cm.

d = 20 cm

V = ? cm^{3}

 
pretože d = 2r, polomer gule je r = 10 cm

 

 

V = frac{4}{3} pi r^{3}

 

V = frac{4}{3} * 3,141 * 10^{3} = frac{4}{3} * 3141 = 4188

 

V = 4188 cm^{3}

 

 

Ak chceme vypočítať povrch gule, musíme vypočítať obsah guľovej plochy.

Guľová plocha je množina bodov X v priestore, ktoré majú od pevného bodu S rovnakú vzdialenosť r, ktorá sa nazýva polomer

l SX l = r.

Guľovú plochu nemožno rozvinúť do roviny, preto sieť gule neexistuje.

 

Povrch gule vypočítame podľa vzorca:

 
S = 4pi r^{2}
 
 
Príklad: Vypočítajte povrch gule s polomerom 20 cm.

d = 20 cm

S = ? cm^{2}
 
S = 4 pi r^{2}
 
S = 4 * 3,141 * 20^{2} = 4 * 3,141 * 400 = 5025,6
 
S = 5025,6 cm^{2}
27.10.2009 16:48:47
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one