Mnohí z Vás poznajú hračku JOJO. Je to koliesko, na ktorom je navinutášnúrka. Ak je táto šnúrka navinutá tak, že tvorí celé kružnice, a jej dĺžku vydelíme priemerom tejto kružnice, dostaneme približne číslo 3,1.


   


Podiel o : d je pre všetky kružnice (kruhy) vždy približne 3,1. Jeho hodnotu označujeme gréckym písmenom π  a jeho hodnota je približne 3,141592654. Týmto číslom sa už zaoberal Archimedes, ktorý používal ako približnú hodnotu π zlomok 22/7.

Okolo roku  1600 nášho letopočtu vypočítal holandský matematik Ludolf van Ceulen hodnotu π na 35 desatinných miest.  Po ňom sa toto číslo nazýva Ludolfovo číslo.


Obvod kruhu je dĺžka kružnice, ktorá ohraničuje kruh. Obvod kruhu alebo dĺžku kružnice označujeme o.

 

Vypočítame ju podľa vzorca: o = 2 . π . r
kde r je polomer kružnice (kruhu).

 

Príklad:
Vypočítajte obvod kruhu s polomerom r = 10 cm.
o = 2 . π . r
o = 2 . 3,14 . 10 za π dosadzujeme do výpočtov zvyčajne číslo 3,14
o = 62,8 cm
Obvod kruhu je 62,8 cm

 

AXB je oblúk kružnice, ktorý obsahuje bod X.
AYB je oblúk kružnice, ktorý obsahuje bod Y.

 

Kružnica prislúcha stredovému uhlu 360°. Dĺžka  kružnicového oblúka, ktorý prislúcha stredovému uhlu 1° , sa rovná 1/360 dĺžky celej kružnice.

 

Príklad:
Vypočítajte dĺžku kružnicového oblúka prislúchajúcu stredovému uhlu 25° v kružnici s priemerom 40 cm.

d = 40 cm čiže r = 20 cm

 


Dĺžka kružnicového oblúka je približne 8,722 cm.
27.10.2009 16:46:27
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one