Zložený zlomok je taký, ktorý má:

  • čitateľa v tvare zlomku     \frac{\frac{5}{8}}{4}

  • menovateľa v tvare zlomku   \frac{3}{\frac{2}{5}}

  • čitateľa aj menovateľa v tvare zlomku    \frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{7}}

 

Zlomková čiara, ktorá oddeľuje čitateľa a menovateľa sa nazýva hlavná zlomková čiara.

 

Skôr než budeme s takýmto zlomkom počítať, musíme si ho upraviť na jednoduchý zlomok.

 

Môžeme to spraviť dvomi spôsobmi.

 

Upravte zlomok  \frac{\frac{3}{5}}{2\frac{1}{3}}  na jednoduchý tvar.

  1. najskôr si upravíme zmiešané číslo v menovateli na zlomok

\frac{\frac{3}{5}}{2\frac{1}{3}} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{7}{3}}

  • vynásobíme vonkajšie časti zlomku a ich súčin zapíšeme do čitateľa novovzniknutého zlomku

  • vynásobíme vnútorné časti zlomku a ich súčin zapíšeme do menovateľa nového zlomku

 

 

 

dostaneme  \frac{3\cdot3}{5\cdot7}= \frac{9}{35}

 

 

  1. vieme, že zlomková čiara predstavuje delenie, tak si zložený zlomok zapíšeme ako podiel dvoch zlomkov

 \frac{3}{5}: 2 \frac{1}{3} = \frac{3}{5} : \frac{7}{3}

nasledovne tento podiel vypočítame

\frac{3}{5} : \frac{7}{3} = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{7} = \frac{9}{35}

 

Rovnakým spôsobom postupujeme ak upravujeme zlomok, ktorého čitateľ aj menovateľ, poprípade len jeden z nich je desatinné číslo.

 

  • \frac{2,4}{1,8} = \frac{\frac{24}{10}}{\frac{18}{10}} = \frac{24 \cdot 10}{10 \cdot 18}   (môžeme vykrátiť číslo 10),

 

dostaneme \frac{24}{18}   (číslo 24 aj číslo 18 môžeme krátiť číslom 6) = \frac{4}{3}

 

keďže je čitateľ väčší ako menovateľ, môžeme tento zlomok upraviť na zmiešané číslo

\frac{4}{3} 1\frac{1}{3}

 

  • \frac{5}{1,8} = \frac{5}{\frac{18}{10}} = 5 : \frac{18}{10} = 5 \cdot \frac{10}{18} = \frac{50}{18}   (čitateľa aj menovateľa môžeme krátiť číslom 2)

 

dostaneme  \frac{25}{9} (čitateľ je väčší ako menovateľ, zlomok môžeme upraviť na zmiešané číslo)     \frac{25}{9} = 2 \frac{7}{9}

27.10.2009 16:38:51
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one