Číselný výraz je príklad zapísaný pomocou čísel, znamienok a zátvoriek.

Výraz s premennou je taký, ktorý obsahuje okrem čísel, znamienok a zátvoriek aj premenné (neznáme), ktoré zapisujeme písmenami abecedy.

Napríklad:            2 + x;                            a + a - 5 = 3a - 5;


Za premennú môžeme do výrazu dosadiť číslo a potom vypočítať hodnotu výrazu. Vtedy hovoríme, že sme určili hodnotu výrazu pre danú hodnotu premennej. Ak je medzi premennou a číslom násobenie, nemusíme tam znamienko násobenia písať, napríklad: 3 . x napíšeme zjednodušene 3x.

Príklad:

Určite hodnotu výrazu s premennou:

2x - 3 pre x = 4

do výrazu dosadíme za písmeno x číslo 4, dostaneme číselný výraz, ktorého hodnotu vypočítame

2 . 4 - 3 = 8 - 3 = 5

Podľa počtu členov vo výraze rozlišujeme:sú to buď samotné čísla alebo súčiny, podiely čísel a premenných

  1. mnohočleny:

sú to jednočleny, ktoré sú oddelené znamienkami plus a mínustrojčleny: 2a - 4b +5; 5x + 2 - 3y

pozor 2 + 3x - 5 nie je trojčlen, pretože môžeme vypočítať 2 - 5

2 + 3x - 5 upravíme na 3x - 3 a tak dostaneme dvojčlen

štvorčleny: r + 2s + 5t - 4

päťčleny....

Príklad:

Zapíšte ako výrazy s premennou a určte počet členov vo výraze:

číslo o 8 menšie ako číslo w: w - 8 dvojčlen

číslo 4-krát väčšie ako číslo d: 4d jednočlen

súčet čísel x a 5 zväčšený o 2y: x + 5 + 2y trojčlen


V triede je 16 chlapcov. Dievčat je o a menej ako chlapcov. Koľko je v triede žiakov?

Riešenie: chlapcov 16

dievčat 16 - a

spolu 16 + 16 - a = 32 - a

V triede je 32 - a žiakov.

27.10.2009 16:42:41
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one