Vieme, že zlomky sú čísla, ktoré sa skladajú z čitateľa, menovateľa a zlomkovej čiary. Napríklad: frac{2}{5} , frac{1}{3} , frac{5}{8} ...

Násobenie zlomkov je pomerne jednoduché a vysvetlíme si ho na niekoľkých príkladoch.

 

  1. Násobenie zlomku celým číslom

Janka pozvala na oslavu narodenín 5 kamarátov. Každý z nich, vrátane Janky zjedol z torty frac{1}{12}. Koľko torty zostalo?

 

Zápis:

 

detí......................................5 + 1 = 6

každý zjedol........................frac{1}{12} torty

z torty ostalo.........................?

 

- najprv si vypočítame, koľko torty zjedli deti:

6 . frac{1}{12} = vynásobíme čitateľa celým číslom a menovateľ odpíšeme = frac{6}{12},

čo je po vykrátení frac{1}{2}

 

- teraz vypočítame koľko torty ostalo:

 

1 - frac{1}{2} = frac{2-1}{2} = frac{1}{2}

 

Odpoveď: Z torty zostala jedna polovica.

 

 

  1. Násobenie zlomku zlomkom

 

Vypočítajte obsah obdĺžnika s rozmermi a = frac{5}{12}cm, b =frac{3}{8} cm.

 

Obsah obdĺžnika vypočítame podľa vzťahu S = a . b

 

S = frac{5}{12} . frac{3}{8} = čitateľa vynásobíme čitateľom a menovateľa menovateľom =frac{5cdot3}{12cdot8} = frac{15}{96}

 

S = frac{15}{96}, čitateľa aj menovateľa môžeme krátiť číslom 3 a dostaneme = frac{5}{32}

 

S = frac{5}{32} cm2

 

Násobenie zlomkov používame aj keď potrebujeme vypočítať „niečo z niečoho".

 

Napríklad: Vypočítajte frac{2}{3} z čísla frac{5}{6}

 

frac{2}{3} . frac{5}{6} = frac{10}{18} = čo je po vykrátení = frac{5}{9}

 

frac{2}{3} z čísla frac{5}{6} je číslo frac{5}{9}

 

Pri násobení zlomkov môžeme použiť krátenie aj pred ich vynásobením.

 

Napríklad: frac{5}{9} . frac{27}{35} = čísla môžeme krátiť „do kríža" to znamená, že budeme krátiť

 

- rovnakým číslom čitateľa z prvého zlomku (5) a menovateľa z druhého zlomku (35) - číslom 5

- rovnakým číslom menovateľa z prvého zlomku (9) a čitateľa z druhého zlomku (27) - číslom 9

 

Dostaneme frac{1}{1} . frac{3}{7} = frac{3}{7}

27.10.2009 16:39:24
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one