Doteraz ste používali štyri počtové operácie:
Podľa názvu operácie ju vieme zapísať pomocou čísel, znamienok a určiť aj jej výsledok.

 

 

 

Každý príklad zapísaný pomocou čísel a znamienok (znakov počtovej operácie a zátvoriek), nazývame číselný výraz.

 

Napríklad: 2 + 1,8 + 3,5: 2

 

Hodnota číselného výrazu je výsledok príkladu.

 

Pri určovaní hodnoty výrazu musíme dodržiavať určité pravidlá:

  1. výraz v zátvorke má vždy prednosť

  2. ak vo výraze nie sú zátvorky, násobenie a delenie má vždy prednosť pred sčítaním a odčítaním

 

 

Príklad:

Určte hodnotu výrazu: -2,8 + 4,5 - 2 . ( 1,2 - 2,6)

  1. vypočítame zátvorku, ostatné časti odpíšeme: -2,8 + 4,5 - 2 . (-1,4)

  2. vynásobíme, ostatné časti odpíšeme: -2,8 + 4,5 + 2,8

  3. vypočítame: -2,8 + 4,5 + 2,8 = 4,5

 

Hodnota výrazu (výsledok)je 4,5.

 

Niekedy môžu byť výrazy zapísané slovami a my ho máme zapísať ako číselný výraz a určiť jeho hodnotu.

 

 

Príklad:
  1. k podielu čísel 24 a mínus 6 pripočítajte súčin čísel 2 a mínus 3

24 :(-6) + 2 . (-3) = -4 + (-6) = -10

 

 

Ak sa vo výraze vyskytujú viacnásobné zátvorky (zátvorka v zátvorke), pri ich odstraňovaní (počítaní) postupujeme vždy od vnútornej zátvorky k vonkajšej.

 

Príklad:

  1. 24 + [ 42 - (15 + 8)] = 24 + [ 42 - 23] = 24 + 19 = 43

  2. 2,8 - {1,5 + [2,8 - (1,4 + 0,4)] + 0,5} =

2,8 -{1,5 + [2,8 - 1,8] + 0,5} = 2,8 - {1,5 + 1 + 0,5} = 2,8 - 3 = -0,2

27.10.2009 16:42:06
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one