Narysujte si ľubovoľný ostrouhlý trojuholník ABC.

Zostrojte v ňom cez vrchol C kolmicu na stranu c.

Túto kolmicu nazývame výška trojuholníka a označujeme ju malým písmenom v. Podľa toho, na ktorú stranu trojuholníka sme výšku zostrojili, k jej označeniu pridáme písmenko označujúce príslušnú stranu. Napríklad výšku na stranu c označíme vc.

 

Výška trojuholníka je kolmica zostrojená z vrcholu trojuholníka na priamku, na ktorej leží protiľahlá strana trojuholníka.

 

Každý trojuholník má tri vrcholy, preto musí mať aj tri výšky.

 

 

Výšky trojuholníka sa pretínajú vždy v jednom bode, ktorý zvyčajne označujeme V. Tento bod nazývame priesečník výšok alebo ortocentrum.

 

 

V ostrouhlom trojuholníku leží priesečník výšok - ortocentrum vo vnútri trojuholníka.

 


V tupouhlom trojuholníku leží priesečník výšok - ortocentrum mimo trojuholníka.

 

V pravouhlom trojuholníku priesečník výšok - ortocentrum splýva s vrcholom pravého uhla. Strany, ktoré sú na seba kolmé, sú súčasne výškami trojuholníka.

27.10.2009 16:32:41
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one