Trojuholník je rovinný geometrický útvar, ktorý je daný tromi bodmi. Tieto body sa nazývajú vrcholy trojuholníka.

 

 

 

Uhly α = BAC, β = ABC, γ = ACB nazývame vnútorné uhly trojuholníka.

Ich súčet sa v každom trojuholníku rovná 180°: α + β + γ = 180.

 

 

Uhly α´, α´´ sú susedné uhly k uhlu α, uhly β´, β´´ sú susedné uhly k uhlu β, uhly γ´, γ´´ sú susedné uhly k uhlu γ. Susedné uhly k vnútorným uhlom trojuholníka sa nazývajú vonkajšie uhly trojuholníka. Pri každom vrchole sú dva vonkajšie uhly. Vonkajšie uhly pri tom istom vrchole sú vrcholové a preto sú zhodné

α´= α´´, β´= β´´, γ´= γ´´.

Vonkajší a vnútorný uhol tvoria spolu susedné uhly. Ich súčet je pri tom istom vrchole vždy 180°.

α + α´ = 180°, β + β´ = 180°, γ + γ´ = 180°

 

Príklad:

Nakreslite trojuholník KLM, označte v ňom všetky vonkajšie a vnútorné uhly MKL = α, KLM = β, LMK = γ. Vypíšte:

  1. vnútorné uhly

  2. vonkajšie uhly

  3. dvojice susedných uhlov

  4. dvojice vrcholových uhlov

 

Riešenie:

 

  1. α, β, γ

  2. α1, α2, α3; β1, β2, β3; γ1, γ2, γ3

  3. α, α1; α1, α2; α2, α3; α, α3

β, β1; β1, β2; β2, β3; β, β3

γ, γ1; γ1, γ2; γ2, γ3; γ, γ3

  1. α, α2; α1, α3

β, β2; β1, β3

γ, γ2; γ1, γ3

27.10.2009 16:34:35
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one