Sčitovanie a odčitovanie kladných a záporných čísel

Doteraz ste spočítavali a odpočítavali len kladné čísla, či už to boli celé alebo desatinné čísla. Teraz si ukážeme, ako je to, ak sčitujeme alebo odčitujeme spolu záporné čísla alebo kladné a záporné čísla navzájom.

  1. Sčitovanie záporných čísel

Príklad: Večer, po zotmení ukazoval teplomer teplotu - 2°C, cez noc teplota klesla ešte o 3°C (do mínusu). Aká bola výsledná teplota v noci?

- na začiatku bola -2°C

-klesla o 3°C

spolu bola: (-2) + (-3) = -5

môžeme tiež zapísať: -2 + (-3) = -5

Výsledná teplota v noci bola -5°C.

Záporné čísla spočítame rovnako, ako kladné, len výsledok bude záporný (bude mať rovnaké znamienko, ako čísla, ktoré sme spočítali).

  1. Sčitovanie kladného a záporného čísla

Príklad: Nad ránom bola teplota -3°C, na obed stúpla o 8°C. Aká bola teplota na obed?

- ráno -3°C

-stúpla o 8°C

potom bola: -3 + 8 = 5

Na obed bola teplota 5°C.

Kladné číslo so záporným spočítame tak, že vždy odčítame menšie číslo od väčšieho ( čísla porovnávame bez znamienok, ako keby boli obidve kladné) a do výsledku dáme znamienko podľa väčšieho.

Súčet kladného a záporného čísla môže byť preto číslo:

- kladné -3 + 10 = 7

- nula -5 + 5 = 0 súčet dvoch navzájom opačných čísel

- záporné -5 +2 = -3

  1. Odčítanie záporného čísla

Príklad: Večer bola teplota 2°C. Do rána klesla na -7°C. O koľko stupňov klesla teplota dokopy?

- večer bola 2°C

- klesla na -7°C

zmenila sa: 2 - (-7) = 9

Teplota sa celkom zmenila o 9°C.

Záporné číslo odčítame tak, že vlastne pripočítame číslo opačné.

-5 - (-3) = -5 + 3 = 2

5 - (-3) = 5 + 3 = 8

Odčítanie záporného čísla môžeme zmeniť na sčítanie.

  1. Odčítanie väčšieho čísla od menšieho

5 - 8 = -3

13 - 15 = -3

Pri odčitovaní väčšieho čísla od menšieho postupujeme tak, že vždy odčítame menšie od väčšieho (čísla porovnávame bez znamienok) a výsledok bude záporný.

Pri sčítaní a odčítaní platí:

A - (-B) = A + B

ak sú vedľa seba dve rovnaké znamienka, výsledné znamienko bude vždy plus (+)

A + (-B) = A - B

ak sú vedľa seba dve rozdielne znamienka, výsledné znamienko bude

vždy mínus (-)

27.10.2009 16:33:19
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one