Rovina, polrovina, priamka, polpriamka, úsečka

Rovinu si môžeme jednoducho predstaviť ako rovnú plochu - napríklad plocha stola, tabule alebo papiera. Vždy, keď rysujeme, kreslíme alebo píšeme, tak to robíme na rovinu alebo polrovinu.

 

Polrovina vznikne jednoducho rozdelením roviny priamkou na dve časti.

 

 

 

 

 

 

Pri rysovaní rôznych geometrických útvarov ako sú napríklad trojuholník, štvorec a obdĺžnik, používame rôzne typy rovných čiar. U niektorých poznáme ich dĺžku, označenie, bod, v ktorom sa čiara začína alebo končí ...

Podľa týchto údajov rozlišujeme tri základné typy čiar:

  • priamka, ktorú môžeme opísať ako nekonečne tenkú, nekonečne dlhú, dokonale rovnú čiaru. Znázorňujeme ju rovnou čiarou a označujeme malým písmenom, napríklad a, b, c... alebo pomocou dvoch bodov, ktoré na nej ležia. Vtedy ju zapíšeme .

 

 

 

  • polpriamka - čiara, pri ktorej poznáme jeden koncový bod. Označujeme ju pomocou dvoch bodov, pričom jeden z nich je na jej konci alebo začiatku a druhý na nej leží. Nad týmito dvomi bodmi je vyznačená značka , pričom začiatok šípky je pri koncovom (začiatočnom) bode.

 

 

Poznáme aj opačné polpriamky, ktoré dostaneme, ak priamku rozdelíme jedným bodom na dve časti.

Polpriamka AX je opačná k polpriamke AY. Polpriamky AX a AY sú opačné polpriamky.

 

  • Úsečka - čiara, ktorej dĺžka je presne daná a označujeme ju dvomi bodmi, ktoré sú na jej krajoch.

zapisujeme ju = 5 cm

Dĺžku úsečky udávame v jednotkách dĺžky.

 

Jednotky dĺžky sú meter - značka m, decimeter - dm, centimeter - cm a milimeter - mm.

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 dm = 10 cm = 100 mm

1 cm = 10 cm

27.10.2009 16:35:16
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one