Možno ste už niekedy počuli o uhle stúpania cesty alebo o uhle, ktorý zvierajú ručičky na hodinách. Nie všetci však vedia, čo sa pod týmito pojmami skrýva. Skúsme si to nakresliť

 

  

        uhol stúpania cesty       uhol malej ručičky s veľkou

 

Rozlišujeme priestorový a rovinný uhol.

My sa budeme ďalej zaoberať rovinným. Rovinný uhol je časť roviny určená dvomi polpriamkami so spoločným začiatkom. Polpriamky, ktoré uhol určujú,  sa nazývajú ramená uhla a bod, v ktorom sa spájajú je vrchol uhla. Vrchol uhla označujeme V, keďže je to bod, veľkými písmenami. Polpriamky, ktoré sú ramenami, sú dané týmto bodom - vrcholom a druhým bodom, ktorý na nich leží.

 

V - vrchol uhla


VA,VB - ramená uhla


 

Uhol môžeme zapísať dvomi spôsobmi:

1. značkou uhla a tromi bodmi, pričom dva ležia na ramenách a bod, v ktorom je vrchol uhla, je vždy zapísaný vstrede.

Napríklad  AVB

 

2. písmenami gréckej abecedy α, β, µ... Vtedy značku uhla nepoužívame.

Veľkosť uhla udávame v stupňoch, značka stupňa je °.

Napríklad: AVB = 50° alebo α = 50°

 

Podľa veľkosti rozlišujeme tieto druhy uhlov:

  • Ostrý - taký, ktorý má menej ako 90°

  • Pravý - má presne 90°

  • Tupý - má viac ako 90° a menej ako 180°

 

                       

                  ostrý                                                  pravý

 

             tupý

 

  • Väčší ako priamy - má viac ako 180° a zapisujeme ho značkou

 

27.10.2009 16:29:49
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one