Rozpis prirodzeného čísla v desiatkovej číselnej sústave

Vieme, že prirodzené čísla sú tie, ktoré vyjadrujú množstvo alebo počet. V desiatkovej sústave ich zapisujeme pomocou číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pri zápise prirodzených čísel platí, že nulu na začiatku čísla nezapisujeme.


Príklad:
0865 zapíšeme 865
V každom čísle sú na prvom mieste sprava jednotky, na druhom desiatky, na treťom stovky, na štvrtom tisícky, na piatom desaťtisícky, na šiestom stotisícky, na siedmom milióny...


Milióny Stotisícky Desaťtisícky Tisícky Stovky Desiatky Jednotky
3 5 0 4 2 9 7

Toto číslo má:
3 milióny, 5 stotisícok, 0 desaťtisícok, 4 tisícky, 2 stovky, 9 desiatok a 7 jednotiek

Prečítame ho:
tri milióny päťstoštyritisíc dvestodeväťdesiatsedem
Každé prirodzené číslo môžeme zapísať aj v rozvinutom zápise v desiatkovej číselnej sústave.

Takýto zápis vyzerá nasledovne:
3 504 297 = 3 . 1 000 000 + 5 . 100 000 + 0 . 10 000 + 4 . 1 000 + 2 . 100 + 9 . 10 + 7 . 1
Sú v ňom všetky číslice daného čísla zapísané od najvyššieho číselného rádu (v tomto prípade od miliónov) po najnižší (jednotky).
V takomto zápise musia byť zapísané všetky číslice tohto čísla, teda aj nuly. Inak by bol zápis čísla nesprávny.

Príklad:
Zapíšte číslo 420 658 v rozvinutom zápise v desiatkovej číselnej sústave.
420 658 = 4 . 100 000 + 2 . 10 000 + 6 . 100 + 5 . 10 + 8 . 1 - nesprávne
420 658 = 4 . 100 000 + 2 . 10 000 + 0 . 1 000 + 6 . 100 + 5 . 10 + 8 . 1 - správne
Ak chceme číslo napísané v rozvinutom zápise napísať „normálne“ – v nerozvinutom tvare nemusíme ho počítať, stačí len číslice v rovnakom poradí opísať.

Príklad:
Číslo v rozvinutom zápise napíšte v nerozvinutom zápise
6 . 1 000 000 + 5 . 100 000 + 0 . 10 000 + 2 . 1 000 + 3 . 100 + 8 . 10 + 8 . 1 = 6 502 388
Prepísali sme vlastne všetky číslice na začiatku súčinov – pre názorný príklad si ich hrubo vyznačíme
6 . 1 000 000 + 5 . 100 000 + 0 . 10 000 + 2 . 1 000 + 3 . 100 + 8 . 10 + 8 . 1 = 6 502 388

Podľa počtu číslic – cifier v danom čísle rozlišujeme čísla:
jednociferné – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
dvojciferné – 10, 11, 12,......
trojciferné – 100, 101, 102, 103, .......
štvorciferné – 1 000, 1 001, 1 002, 1 003, 1 004,......
päťciferné......

Príklad:
Napíšte najväčšie dvojciferné, trojciferné a štvorciferné číslo.
Riešenie:
dvojciferné – 99, trojciferné – 999, štvorciferné – 9 999
27.10.2009 16:23:59
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one