Porovnávanie a zaokrúhľovanie čísel

Niekedy pri určitých výpočtoch potrebujeme porovnať hodnoty niektorých čísel. Porovnávame, či je niektoré číslo oproti inému väčšie, menšie alebo sa porovnávané čísla rovnajú. Vzťah medzi číslami zapisujeme znamienkami:

 

  • väčšie ˃
  • menšie <
  • rovná sa =
Ak si porovnávané čísla znázorníme na číselnej osi, väčšie je vždy to, ktoré leží vpravo.
 
Príklad:
Porovnajte dvojice čísel: 3 a 5, 7 a 1, 2 a 4
Znázorníme si tieto čísla na číselnej osi a v každej dvojici si pozrieme, ktoré leží viac vpravo.

Teraz dané dvojice zapíšeme pomocou znamienok nerovnosti
3 < 5, 7 ˃ 1, 2 < 4
 
V určitých prípadoch potrebujeme niektoré čísla zaokrúhliť.
Prirodzené čísla môžeme zaokrúhľovať na desiatky, stovky, tisícky, desaťtisícky....
 
Pri zaokrúhľovaní na desiatky , rozhodujú o tom, či budeme zaokrúhľovať dané číslo nahor alebo nadol čísla na mieste jednotiek.
 
Ak je na mieste jednotiek číslica 1 až 4, zaokrúhlime dané číslo nadol - to znamená, že číslo na mieste desiatok sa nezmení a na mieste jednotiek bude 0.
Príklad:
5150 5250 5350 5450
 
Ak je na mieste jednotiek číslica 5 až 9, zaokrúhlime dané číslo nahor - to znamená, že číslo na mieste desiatok sa zväčší o jednu a na mieste jednotiek bude opäť 0.
Príklad:
5560 5660 5760 5860 5960
 

 

 

Pri zaokrúhľovaní na stovky , rozhodujú o tom, či budeme zaokrúhľovať dané číslo nahor alebo nadol čísla na mieste desiatok.
Opäť platí, že ak je na mieste desiatok číslica 1 až 4, zaokrúhlime dané číslo nadol - číslo na mieste stoviek sa nezmení a na mieste desiatok a jednotiek budú nuly.
Príklad:
512500 522500 532500 542500
 
Ak je na mieste desiatok číslica 5 až 9, zaokrúhlime dané číslo nahor - číslo na mieste stoviek sa zväčší o jednu a na mieste desiatok a jednotiek budú 0.
Príklad:
550 600 565600 574600 588600 591600
 
Z toho vyplýva:
  • ak zaokrúhľujeme na desiatky, rozhodujú jednotky, pričom po zaokrúhlení bude na ich mieste 0
  • ak zaokrúhľujeme na stovky, rozhodujú desiatky, pričom po zaokrúhlení bude na ich mieste a tiež na ďalšom 0
  • ak zaokrúhľujeme na tisícky, rozhodujú stovky, pričom po zaokrúhlení bude na ich mieste a tiež na ďalších miestach 0
  • ak zaokrúhľujeme na desaťtisícky, rozhodujú tisícky, pričom po zaokrúhlení bude na ich mieste a tiež na ďalších miestach 0
27.10.2009 16:26:29
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one