Určite mnohí z Vás majú doma bicykel. Koleso na bicykli má tvar kruhu, pneumatika je kružnica.

 

 

Kružnica je množina bodov, ktoré majú rovnakú vzdialenosť od jedného pevného bodu.

Pri každej kružnici, ak ju chceme presne určiť, musíme poznať dva údaje:

  • stred kružnice - je to bod, do ktorého zapichneme ihlu kružidla, keď ideme kružnicu narysovať, a označujeme ho veľkým tlačeným písmenom, najčastejšie S

  • polomer kružnice - je to rozmer, ktorý zoberieme do kružidla, a označujeme ho malým písmenom r


SA = r = polomer kružnice

BC = d = priemer kružnice

d = 2 . r

 

Kružnicu označujeme malými písmenami, zvyčajne písmenom k a zapisujeme ju k (S; r). Napríklad k (S; 5cm).Pre kruh platia rovnaké označenia, len miesto malého písmena na označenie kruhu používame veľké tlačené písmená, najčastejšie K. Kruh teda zapisujeme K (S; r).

Pri rysovaní kružnice postupujeme nasledovne:

Príklad: Narysujte kružnicu k so stredom v bode S a polomerom r = 4cm.

  1. Zvolíme si bod S.

  2. Do kružidla si nameriame 4 cm.

  3. Zapichneme hrot kružidla do bodu S a zostrojíme kružnicu.

  4. Označíme ju a zapíšeme.

              k (S; 4 cm)


Kružnice, ktoré majú spoločný stred, nazývame sústredné kružnice.

27.10.2009 16:31:11
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one