Rovnica, v ktorej neznáma vystupuje v odmocnencovi, sa nazýva iracionálna rovnica.

 

Tieto iracionálne rovnice riešime obyčajne tak, že umocňujeme obidve strany rovnice, pokým neodstránime všetky odmocniny, v ktorých vystupuje neznáma.

 

Oborom hodnôt sú reálne čísla.


Príklad:

Riešením nájdite korene rovnice

 

Riešenie:

Umocníme obe strany rovnice a dostaneme:

 

Koreňmi tejto kvadratickej rovnice sú x1 = 2, x2 = 5.

 

Urobíme skúšku:

 

Po vykonaní skúšky sme zistili, že vyhovujúcim koreňom rovnice je 5, takže oborom pravdivosti je P = (5).Príklad:


Riešením nájdite korene rovnice

 

Riešenie:

Najskôr rovnicu upravíme tak, aby sme odmocninu osamostatnili na jednej strane a až potom rovnicu umocníme:

 

Koreňmi rovnice sú čísla x1 = 1, x2 = 2. Dosadením sa presvedčíme, že čísla 1,2 vyhovujú našej rovnice.

 

 

Teda oborom pravdivosti našej rovnice je P (1,2).


27.10.2009 17:20:19
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one