Socioekonomická charakteristika Afriky

Obyvateľstvo

 

Počet obyvateľov Afriky dosiahol 720 mil. (1995) a stále sa zvyšuje. Ročný prírastok obyvateľstva je vysoký (3%). Podiel najmladších obyvateľov dosahuje 50%, priemerná dĺžka života je nízka 52 - 56 rokov. Zlý zdravotný stav a nedostatočná zdravotná starostlivosť spôsobujú vysokú dojčenskú úmrtnosť. Výskyt nákazlivých chorôb spolu s vysokou negramotnosťou (70-90%) patria k vážnym demografickým a sociálnym problémom Afriky.

 

Osídlenie je nerovnomerné, priemerná hustota 25 obyvateľov na km2.Obrovské, takmer neosídlené priestory sú v najsuchšíh oblastiach a v rovníkových pralesoch. Veľmi vysoká hustota osídlenia je v malých, izolovaných oblastiach - delta a dolný tok Nílu, juhozápadná časť Nigérie.

 

Väčšina obyvateľstva na juh od Sahary patrí do negroidnej rasy. Tvoria ju početné kmene a národnosti sudánskych a bantuských  černochov, málo početní Pygmejovia v rovníkových pralesoch. Obyvateľstvo severnej Afriky patrí k stredomorskej vetve europoidnej rasy (Arabi, Berberi), prechodné skupiny na rozhraní bielej a čiernej rasy tvoria Fulbovia a Hausovia, čiernej a mongoloidnej Malgaši.

 

Veľmi pestrá je etnická a jazyková štruktúra. Severnú Afriku obývajú hlavne Arabi a arabčinou sa dorozumieva väčšina obyvateľov. Na juh od Sahary sa používajú stovky jazykov. Hranice štátov tu boli vytvorené umelo, bez ohľadu na rozmiestnenie národností. Mnohé znepriatelené národnosti sa dostali do jedného štátu, čo zapríčiňuje často konflikty a občianske nepokoje.

 

Najväčším problémom obyvateľstva je výživa. Nedostatok potravín zapríčiňuje podvýživu až hladomor, vysokú detskú úmrtnosť a najmenšiu priemernú dĺžku života. Podvýživa a zlé zloženie stravy spôsobujú rôzne choroby z výživy, ktoré sú popri infekčných chorobách, ako malária, tuberkulóza či AIDS jednou z najčastejších príčin úmrtí.

 

 

Hospodárstvo

 

Afrika patrí k najchudobnejším kontinentom, hoci má dostatok prírodných zdrojov a značný ľudský potenciál. Žije tam desatinasvetovej populácie, ale na svetovej produkcii a obchode sa podieľa iba 1%. I rýchly rast obyvateľstva spôsobuje, že hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa neustále klesá.

 

Afrika poskytuje zdroje surovín a je odbytiskom tovaru pre vyspelý trh. V súčasnosti vyváža asi 90% vyťažených surovín. Hotové výrobky dováža. Vytvára sa tak jednostranne orientované hospodárstvo závislé od svetového trhu.

 

K hospodársky vyspelým krajinám patrí iba Juhoafrická republika. Ostatné sa zaraďujú medzi rozvojové a zaostalé krajiny.

 

Väčšina afrických krajín má veľký zahraničný dlh. V uplynulých desaťročiach poskytovali vyspelé krajiny sveta Afrike pomoc, v súčasnosti táto pomoc klesá.

 

Z hospodárskeho hľadiska sú v Afrike dva odlišné typy hospodárstva. Vo väčšine štátov prevláda primitívne naturálne hospodárstvo, v ostatných vyspelé trhovo orientované.

 

 

Poľnohospodárstvo

 

Prevláda rastlinná výroba. Z plodín určených na výživu sa pestuje predovšetkým maniok, jamy, bataty, proso, na severe a juhu pšenica a v niektorých oblastiach ryža a kukurica. V subtropických oblastiach Afriky sa produkujú citrusové plody, olivy a vinič, na severe i ďatle a korok. Veľký význam majú exportné plodiny, ktoré sa pestujú na plantážach - kakao pri Guinejskom zálive, káva v západnej a východnej Afrike, podzemnica olejná a palma olejná v západnej Afrike, bavlna v Egypte a Sudáne, korenie, vanilka, klinčeky na východnom pobreží a na ostrovoch. Na exporte sa podieľajú i banány, ananásy spolu s ranými zemiakmi a zeleninou.

 

Zaostávanie živočíšnej výrobysúvisí s prírodnými a spoločenskými podmienkami. Suché pasienky sú neudržiavané, nekvalitné, trpia nedostatkom vody a majú nízku produkciu krmovín. Výskyt muchy tse-tse prekáža rozšíreniu chovu hovädzieho dobytka. Vedúce postavenie má chov oviec a kôz. Na prepravu nákladov sa používajú osly, muly a ťavy. Morský rybolov je rozvinutý v Juhoafrickej republike a v Maroku.

 

Ťažba drevasa sústreďuje v krajinách pri Guinejskom zálive a v Konžskej panve. Nekontrolovateľnou ťažbou sa devastujú tropické lesy. Mnohé africké krajiny majú nedostatok lesov a drevo musia dovážať.

 

 

Priemysel

 

Väčšia časť priemyselnej výroby je sústredená na juhu, vedúce postavenie má JAR. Rastie význam ťažby ropy, bauxitu, fosfátov, železných a mangánových rúd. Významná je i ťažba zlata, medi a diamantov. V ťažobnom priemysle Afriky sú najviac zastúpené štáty JAR, Zair, Zambia a Zimbabwe. Medzi svetových producentov ropy patrí Nigéria, Líbya, Alžírsko, Angola a Gabon.

 

Zo spotrebného priemyslu je najrozšírenejší potravinársky a textilný. Pomerne rýchlo sa rozvíja chemický priemysel.

 

 

Doprava

 

Patrí k vážnym prekážkam hospodárskeho rozvoja Afriky - brzdí medzinárodnú spoluprácu a integračné procesy. Železničná a cestná sieť je slabo vyvinutá.

 

Veľký význam pre hospodárstvo Afriky má zahraničný obchod. Rastie význam cestovného ruchu.

 

Problémy sa mnohé africké štáty usilujú riešiť vytváraním integračných regionálnych zoskupení a zvláštnych hospodárskych zón.

V oblasti Guinejského zálivu vzniklo roku 1983 Hospodárske spoločenstvo stredoafrických štátov. Nadregionálny dosah má Liga arabských štátov,ktorá združuje 12 ázijských a 9 afrických štátov. Jej sídlom je Tunis. Hlavným cieľom tohto spoločenstva je upevnenie politickej, hospodárskej a kultúrnej spolupráce arabských štátov.

29.10.2009 16:06:20
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one