Politické a hospodárske zoskupenia

Vznikajú pre zefektívnenie hospodárstva a politiky jednotlivých štátov a regiónov.

 

EURÓPA

Commonwealth of nations - 1931, Londýn; Britské spoločenstvo národov

VB a bývalé kolónie (Austrália, Kanada, Bahamy, Keňa, Ghana, Uganda, Cyprus)

Hlavou je britská kráľovná.

 

OSN - 1945 - New York (z 58 štátov - 185 štátov); Organizácia spojených národov - svetový mier, spoločné riešenie politických, ekonomických a sociálnych otázok 3. sveta.

 

MMF - Medzinárodný menový fond - kontrola kurzov mien

 

UNESCO - veda, kultúra, výchova

 

IBRD - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj

 

MSD - Haag -medzinárodný súdny dvor a veľa iných pobočiek

 

RB - Rada bezpečnosti- VB, Čína, Francúzsko, Rusko, USA

 

HASR - Hospodárska a sociálna rada - ekonomika, kultúra, medicína

Úradné jazyky: angličtina, arabština, čínština, francúzština, ruština, španielčina

 

FAO - 1945, Rím; Organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu

 

UNCTAD - 1964, Ženeva; Konferencia OSN pre obnovu a rozvoj

 

UNIDO - 1966, Viedeň; Organizácia pre priemyselný rozvoj

 

GATT - 1947, Ženeva; všeobecná dohoda o cenách a obchode

 

WTO - 1993, New York; Svetová obchodná organizácia

 

Benelux - 1948, Colná únia - Belgicko, Holandsko, Luxembursko

 

Hospodárska únia - 1958, Haag; Belgicko, Holandsko, Luxembursko


Európske hospodárske spoločenstvo - EHS - EÚ, 1957

 

RVHP - 1949-1991; 10 socialistických štátov - Rada vzájomnej hospodárskej spolupráce

 

Rada Európy - 1949 - Strassburg - 39 štátov - právo, ekonomika, sociálna oblasť, veda, kultúra

 

NATO - 1949 - Brusel - Severoatlantická aliancia - proti ZSSR zo 16.štátov (EÚ a USA, Turecko)

 

Severská rada - 1952 - Stockholm, nadnárodný poradný orgán- hospodársky, kultúrny a politický orgán (Dánsko, Švédsko, Fínsko, Nórsko, Island)

 

Západoeurópska únia - 1955, Londýn - vojensko - politická organizácia, pôvodne proti Nemecku (Belgicko, Francúzsko, Luxembursku, Holandsko - neskôr Taliansko, SRN, Portugalsko, Španielsko)

 

OECD - 1961, Paríž; Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, 27 štátov

- EÚ, USA, Kanada, Mexiko, Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Turecko

- hospodársky rast, ekonomika, zamestnanosť


Európske spoločenstvo - 1965, Paríž - nadštátny útvar spojený z medzinárodných organizácií:

- Európske spoločenstvo uhlia a ocele, 1951

- Euroatóm -Európske spoločenstvo atómovej energie, 1958

- EHS - Európske hospodárske spoločenstvo, 1957

- základ: Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko - voľný pohyb pracovníkov, tovaru, služieb, odstránenie cla

1972 - Dánsko, Írsko, Veľká Británia - sociálne, environmentálne, regionálne otázky

1979 - EMS - Európsky menový systém

1981 - Grécko

1986 - Španielsko, Portugalsko

1989 - 1990 - pád železnej opony a demokracia bývalých komunistických krajín

1991 - MAASTRICHTSKÁ ZMLUVA - nová spoločnosť, politické, európske občianstvo, vnútorná bezpečnosť

1994 - EURÓPSKA ÚNIA - Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko,Grécko, Holandsko, Luxembursko, Írsko, VB, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko

1997 AMSTERDAMSKÁ ZMLUVA - právo a sloboda - rokovanie o pričlenení štátov V Európy a Cyprus

2004 - pričlenenieštátov východnej Európy: Česko,Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Chorvátsko,Slovinsko, Cyprus

Orgány: Rada - Brusel, prijíma zmluvy; Komisia - Brusel, Luxemburg, plní zmluvy; parlament - Strasburg, Luxemburg, súd, menový fond

 

SNŠ - 1991 - Spoločenstvo nezávislých štátov; všetky štáty bývalého ZSSR - upevnenie hospodárstva

 

CEFTA - 1992; Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode, ČR, SR, Maďarsko, Poľsko

 

OBSE - 1995, Viedeň; Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu; Európske štáty (okrem Juhoslávie a Macedónska), SNŠ, Kanada, USA - rozvoj vedy, kultúry a ekonomiky

 

 

SEVERNÁ AMERIKA

 

OAŠ - 1948,Washington; Organizácia amerických štátov - predtým Panamerická únia (všetky americké štáty, 1889)

 

FTA - 1989; Zóna voľného obchodu, USA, Kanada

 

NAFTA - 1992; Severovýchodný americký voľný obchod - USA, Kanada, Mexiko - protiváha EU a Japonsko

 

 

JUŽNÁ AMERIKA

 

MCCA - Stredoamerický spoločný trh - 1960, Guatemala; v 1991 pripojené Mexiko - banánové republiky

 

LAFTA - Latinsko - americké združenie voľného obchodu - 1960;

 

CARICOM - 1973, Karibské spoločenstvo

 

CCM - 1973, Barbados; Karibský spoločný trh - ekonomická spolupráca

 

MERCOSOUR - 1995; Južný spoločný trh - hospodárske a politické problémy, zadĺženosť

 

 

AFRIKA

 

OAJ - 1963, Adis Abeba; Organizácia africkej jednoty

 

Arabská liga - Medzinárodná organizácia arabských krajín - vojenská a politická - Egypt, Líbya, Alžírsko, Maroko, Sudán, Tunis (neskôr vstúpil) a ázijské krajiny

 

Africká únia - založená Muamadom Kadáfim - nefunkčná pre nedostatok peňazí (Kongo)

 

Magrebská únia - štáty Atlasu - obchod

 

SADDC - 1980; Rada pre rozvoj a spoluprácu v krajinách Južnej Afriky

- pôvodne spojenie štátov, ktoré chceli zmenšiť svoju závislosť na JAR, po páde Commonwealthu je  JAR tiež členom

 

ECOWAS - západná Afrika - ekonomické združenie

 

SWAPO - Organizácia ľudu juhozápadnej Afriky - Namíbia

 

 

ÁZIA

 

OPEC - 1960; Organizácia štátov vyvážajúcich ropu - 12 štátov

- štáty Perzského zálivu - spoločné projekty v priemysle,poľnohospodárstve a doprave

 

APEC - Ázijsko - pacifická hospodárska spolupráca - ekonomika

- Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Thajsko, Singapur, Brunej, Kanada, USA

 

ASEAN - 1967; Asociácia národov JV Ázie

- Brunej, Malajzia, Indonézia, Filipíny, Thajsko, Singapur, Barma, Laos, Vietnam

 

ECO - 1992; Organizácia pre hospodársku spoluprácu - západná a stredná Ázia

- Afganistan, Pakistan, Kazachstan, Azerbajdžan, Turkménsko, Kirgizsko, Tadžikistan,Uzbekistan, Kuba, Turecko

 

OAPEC - 1985; Organizácia arabských štátov vyvážajúcich ropu

- Bahrajn, Katar, Kuvajt, SAE, SA, Sýria, Irak

 

SAARC - Juhoázijské združenie pre regionálnu spoluprácu

- Srí Lanka, Bangladéš, Maldivy, Bhután, India, Nepál, Pakistan

 

Liga arabských štátov - 1945; juhozápadná Ázia a severná Afrika

29.10.2009 16:05:51
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one