Spojené štáty americké sú hospodársky najrozvinutejší štát na Zemi. USA sa počtom obyvateľov zaraďujú na tretie a rozlohou na štvrté miesto na zemeguli. Vyrábajú až štvrtinu hospodárskej produkcie sveta. Veľké spoločnosti majú svoje pobočky v zahraničí. Prostredníctvom nich ovládajú a ovplyvňujú hospodárstvo viacerých krajín.

 

USA tvorí 50 štátov a územie hlavného mesta. Aljaška a Havajské ostrovy ležia oddelene od ostatných štátov USA.

 

Zdroj:http://www.history.com/images/states/images/washington/washington-state-main.jpg

Washington - hlavné mesto USA

 

 

Povrch:
USA zaberajú južnú časť severoamerického kontinentu. Povrch charakterizujú dva horské systémy tiahnuce sa popri okrajoch kontinentu severojužným smerom a Centrálne roviny v strede krajiny. Na východe sa tiahnu Apalače. Popri východnom okraji Apaláč sa rozprestiera náhorná plošina Piedmont, ktorá klesá do Atlantickej nížiny. Západne od Apaláč sa rozprestiera Mississipská nížina, ktorá sa na juhu spája s Atlantickou nížinou. Západnú časť územia medzi oboma horskými systémami zaberá prérijná oblasť Plains. Pozvoľna stúpa ku Skalnatým vrchom. Medzi Skalnatými vrchmi, východnou Kordilerou a Západnou Kordilerou, ktorú tvoria Kaskádové vrchy a Sierra Nevada, sa rozprestiera niekoľko náhorných plošín a rovín. Na západe pri tichooceánskom pobreží dosahujú pobrežné pohoria výšku nad 4000 metrov. Najvyšší bod v USA je Mount MC Kinley, je na Aljaške a meria 6200 m. Najnižší bod je Mŕtve údolie (Death Valley). USA má rozsiahlu riečnu sieť. Do Mississipi Missouri, druhej najdlhšej rieky na svete sa vlieva 54 splavných prítokov, napr. aj rieka Ohio. Spomedzi veľkých riek je tu ešte Columbia a Colorado. Na severe USA sa delia s Kanadou o Veľké Kanadské jazerá, ktoré sú najväčším sladkovodným rezervoárom vody na svete.

 

 

Podnebie:
Vzhľadom na veľkú rozlohu je podnebie Spojených štátov veľmi rozmanité. Možno povedať, že ide prevažne o podnebie kontinentálneho charakteru. Na západe pri tichomorskom pobreží je mierne oceánske podnebie s prevahou zimných zrážok, ktorých je smerom na juh stále menej. Na východe sú teplé letá, studené zimy a celoročne dostatok zrážok. Na juhovýchodnom pobreží a v oblasti Mexického zálivu je podnebie subtropické, s teplou zimou a horúcim letom, s veľkým množstvom pravidelných zrážok a veľkým počtom slnečných dní v roku. Náhorné plošiny medzi horskými masívmi majú podnebie stepí s malým počtom zrážok. Vo vnútrozemských oblastiach medzi Kordillerami a Apalačskými vrchmi je podnebie kontinentálne. V oblasti prérií sú zrážky nepravidelné a striedajú sa tu daždivé a suché roky. Skalnaté prérie na západe trpia suchom. Púšť Doliny smrti je jedným z najteplejších miest na svete. V tieni tu bolo nameraných 58°C.

 

 

Flóra a fauna:
Je pri veľkej rozlohe rozdielna. Najviac lesov je na východe, sú tu lesy zmiešané. Z cicavcov žijú na Aljaške líška polárna, medveď biely, zajac belák, sob, polárny vlk, obyčajný medveď hnedý a viaceré druhy kožušinovej zveri. Na území USA žijú v prériách bizóny, mustangy, v horách kojot, medveď grizly, puma. V pobrežných oblastiach Mexického zálivu žije aligátor a kajman.

 

 

Obyvateľstvo:
Počet obyvateľov USA je "293 000 000" (údaj z roku 2004). Americkí obyvatelia európskeho pôvodu tvoria 75,2 mil. Afroameričania 12,1 mil, Hispáni 9 mil, Aziati a obyvatelia z Tichomoria 2,9 mil, Indiáni a Inuiti 0,8 mil. Úradným jazykom je angličtina. Náboženstvá v USA: protestanti 56%, katolíci 28%, ďalej židia, pravoslávni, hinduisti a iné. Cez 70% obyvateľov pracuje v službách, 18% v priemysle, menej ako 3% v poľnohospodárstve.

 

 

 

Priemysel:
USA má obrovské bohatstvo nerastných surovín - čierne uhlie, striebro, zlato, meď, olovo, ropa a zemný plyn (Mexický záliv). Vysoko vyspelý je energetický priemysel.

 

Spracovateľský priemysel sa sústreďuje na severovýchode krajiny v trojuholníku Washington, Boston, Chicago. Vysoká priemyselná vyspelosť USA sa prejavuje najmä v rozvetvenom hutníctve železných a neželezných kovov a vo vyspelom strojárstve, ktoré dodáva všetkým hospodárskym odvetviam moderné zariadenia, ďalej v rýchlom rozmachu výroby hliníka, magnézia, berýlia, syntetických vlákien a kaučuku, vo výrobe plastických hmôt. Rozsiahla výroba dieselových a elektrických lokomotív, chladiarenských zariadení a áut. Priemysel v USA má kvalitné energetické vybavenie. Hlavnými strediskami hutníckeho priemyslu sú: Pittsburg, Chicago, hutnícka oblasť pri Erijskom jazere a Birmingham. Pokiaľ ide o zásoby vodnej energie, ložiská uhlia, ropy, zemného plynu, zaraďujeme USA medzi popredné krajiny. Naftový priemysel patrí medzi najmonopolnejšie odvetvia hospodárstva. Najväčšie naftové koncerny sú v Texase, Kalifornii. Automobilový priemysel spotrebuje 1/4 výroby ocele. Popri výrobe lietadiel a stavby lodí je značný rozmach aj priemyslu raketových striel. USA predstavuje najväčšieho vývozcu kapitálu (export) na svete. Vzhľadom na požiadavky priemyslu, ale aj zo strategických dôvodov však značnú časť surovín dováža napr. bauxit, ropa, železná ruda.

 

 

 

Poľnohospodárstvo:
Intenzívne poľnohospodárstvo - 1. miesto na svete v produkcii hovädzieho mäsa, hydiny, mlieka, kukurice. Najvýznamnejšie plodiny: obilie, bavlník, ovocie, zelenina. Najväčší vývozca pšenice (21,9% z celkového svetového vývozu), kukurice (57,1%). Najväčší výrobca piva - 233 485 tis. hl ročne. Na centrálnych plošinách sú zriadené mnohé farmy.

 

 

 

Cestovný ruch:
Atlanta - Hartsfield je najväčšie letisko na svete (89,4 mil. osôb cestujúcich za rok). Zaujímavé a pozoruhodné miesta v USA: New York - Socha Slobody, Washington - Biely Dom, Lincolnov pomník, Mount Rushmore - pamätník prezidentov, Arizona, Veľký kaňon, Florida a veľa ďalších. Filmové centrum Hollywood, kultúrne centrum Los Angeles. Na území USA sa nachádza 10 prírodných pamiatok svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Obrie sekvoje sa nachádzajú v národnom parku Redwood Forrest. Ďalšie národné parky sú napr. Yossemitský, Yelowstonský (najstarší na svete, založený v roku 1872 v Skalnatých vrchoch), Death Valley (Údolie smrti). Zábavné centrum Las Vegas, Disney Land v Kalifornii, Disney World na Floride, Veľké jazerá (päť jazier na území USA a Kanady, tvoria najväčšiu sústavu jazier na svete - 245 tis. km2), Niagarské vodopády (ležia na hranici USA a Kanady, na rieke Niagara prekonávajú 50 m výškový rozdiel medzi jazerami Ontario a Erijským jazerom) a Golden Gate Bridge v San Franciscu.

 

29.10.2009 16:03:21
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one