Do laplatskej oblasti patria tri juhoamerické štáty: Argentína, Uruguaj a Paraguaj. Najdôležitejšie hospodárske centrá týchto štátov ležia v povodí riek Paraguaj, Uruguaj a Paraná. Základom hospodárstva krajín tejto oblasti je poľnohospodárstvo, ale úroveň hospodárstva je odlišná.

 

 

Zdroj:http://www.akworld.net/webblog/wp-content/uploads/2008/02/argentina-mapa.jpg

Mapa laplatskej oblasti

 

 

 

Argentína

 

Rozlohou je druhý najväčší štát Južnej Ameriky. Na západe štátu sa v severo-južnom smere tiahnu Andy s najvyšším vrchom Aconcagua (6959 m n. m.). Centrálnu časť krajiny utvára od Brazílskej vysočiny na juh ležiaca Laplatská nížina. Patagónia zaberá územie na juh od rieky Río Colorado.

 

Väčšinu obyvateľov tvoria kreoli. Ich podiel (93% z celkového počtu obyvateľov) je tam najvyšší zo štátov Latinskej Ameriky.

 

Argentína je jedným z najrozvinutejších priemyselno-poľnohospodárskych štátov Južnej Ameriky a najväčším exportérom poľnohospodárskych produktov na Zemi. Má značné nerastné bohatstvo (ropa, zemný plyn, farebné kovy, vzácne kovy, železná ruda). Základom priemyslu je spracovanie poľnohospodárskych produktov, výroba strojov (ovládaná prevažne zahraničnými monopolmi) a dynamický chemický priemysel. Z poľnohospodárstva plynúci zisk tvorí zo 60 % rastlinná výroba (pšenica, kukurica, cukrová trstina, ľan, sója, slnečnica). Zvyšok živočíšna veľkovýroba, najmä chov hovädzieho dobytka (koža, mäso). Argentína je najväčším producentom hrozna a vína v Latinskej Amerike. Dôležitým vývozným artiklom je drevo zo stromov quebracho a z neho získaný tanín (trieslovina pre garbiarstvo).

 

Najdôležitejšie stredisko Argentíny je Buenos Aires. Žije v ňom jedna tretina obyvateľstva štátu. Miliónové mestá sú aj Cordóba a Rosário.

 

 

 

Uruguaj

 

Je rovinatý štát. Má veľmi príjemné subtropické podnebie. Prírodné podmienky tam prilákali množstvo európskych prisťahovalcov. V súčasnosti tvoria 88% obyvateľstva štátu.

 

Štát je chudobný na nerastné suroviny. Rozvoj priemyslu napreduje pomaly. Významnejšia je len výroba textilu a potravín. Značnú časť elektrickej energie dodávajú vodné elektrárne. Základom hospodárstva je chov zvierat (hovädzí dobytok, ovce). Väčšinu exportu tvorí vlna, mäso, kože a textil. Rastlinná výroba sa sústreďuje do Laplatskej nížiny a zásobuje hlavné mesto potravinami (ovocie, ryža, pšenica, kukurica). Juh štátu v okolí Montevidea je jeho najrozvinutejšia oblasť.

 

 

 

Paraguaj

 

Disponuje značným potenciálom vodnej energie. Až 99% spotrebovanej elektrickej energie pochádza z vodných elektrární. Základom hospodárstva je chov zvierat (hovädzí dobytok) a naň nadväzujúce spracovanie mäsa. Menej významná je rastlinná výroba (ryža, fazuľa, pšenica, kukurica). Zvyšuje sa spracovanie citrusových plodín (pomarančová šťava, vonné oleje), čaju jerba a ich export. V lesoch sa ťaží tvrdé drevo. Priemysel nemá rozvinutý. Významné je len spracovanie poľnohospodárskych výrobkov.

 

29.10.2009 16:01:32
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one