Zdroj: www.ozzystudy.com.au/ozzystudy/australia/images/mapa_australia.jpg

 

 

 

Obyvateľstvo a sídla

 

Austrálsky zväz je federatívny štát v rámci britského Spoločenstva. Skladá sa zo šiestich spolkových štátov a dvoch teritórií. K austrálskemu zväzu patrí aj Tasmánia a malé ostrovy v okolitých moriach a zámorské teritóriá v Oceánii.

 

Austrália má 17 miliónov obyvateľov a ročný prírastok sa pohybuje okolo 1,2 percenta, a to len vďaka ázijským prisťahovalcom. Hustota zaľudnenia je jednou z najmenších na svete a najmenšia medzi vyspelými štátmi. Vysoká životná úroveň spôsobuje dlhovekosť obyvateľov a priemerná dĺžka života mužov je 74 rokov, kým svetový priemer je len 64 rokov. Ženy sa dožívajú v priemere 80 rokov a ďaleko presahujú svetový priemer - 68 rokov.

 

Prví Austrálčania, pôvodní obyvatelia, anglicky nazývaní Aborigines, prišli do Austrálie, keď bolo more asi o stodvadsať metrov plytšie, ako je dnes. V tej dobe ešte neboli morské priestory medzi Áziou a Austráliou tak široké. Keď sa prví Austrálčania dostali ďaleko na juhovýchod a k najväčším vrchom kontinentu, ktorý príliš vysoké hory nemá, videli na jej vrchných svahoch i v lete sneh. V strednej Austrálii boli noci chladné a v lete nebolo tak teplo. Jazerá strednej Austrálie boli omnoho lákavejšie, lebo mali sladkú vodu a ich ryby, mušle, vodní vtáci a rastliny poskytovali potravu mnohým ľudom.

 

Väčšina obyvateľov sú prisťahovalci z Británie. Preto sa úradným jazykom stala angličtina. Prisťahovalci prichádzali aj z iných európskych štátov a žijú tam aj Slováci.

 

Osídlenie Austrálie je veľmi nerovnomerné. Väčšina obyvateľstva žije na juhovýchodnom pobreží, kde sú najpriaznivejšie prírodné podmienky. Suché oblasti vo vnútrozemí sú takmer ľudoprázdne. Obývané je tam iba okolie miest ťažby nerastných surovín.

 

Najväčšie mesto Austrálie je Sydney. Má viac ako 3,7 mil. obyvateľov. V jeho centre je veľa výškových domov. Je to dôležitý prístav a hlavné priemyselné, obchodné a kultúrne stredisko Austrálie.

 

Druhé najväčšie mesto Melbourne je hlavným vývozným prístavom austrálskej vlny. Dôležité stredisko východného pobrežia je aj Brisbane.

 

Na juhozápade sa osídlenie sústreďuje okolo prístavného mesta Perth, na juhu okolo Adelaide. Najväčšie mesto na Tasmánii je Hobart.

 

Hlavné mesto Austrálskeho zväzu Canberra bolo založené roku 1911 podľa zásad modernej výstavby miest s množstvom zelene a parkov.

 

 

Hospodárstvo

 

Priemysel:
Austrália je hospodársky vyspelá krajina, ale pretrvávajú v nej znaky rozvojových štátov, keďže vyváža najmä suroviny a poľnohospodárske výrobky. Rozhodujúcu zložku národného hospodárstva tvorí spracovateľský priemysel. Jeho rozmach nastal počas 2. svetovej vojny a trvá dodnes. Veľké ložiská nerastných surovín, zdroje energie a prílev zahraničného kapitálu umožnili vznik moderných odvetví.

 

Ťažobný priemysel sa stal základňou pre rozvoj energetiky, hutníctva, strojárstva, chémie a priemyslu stavených látok. Najvýznamnejšia oblasť priemyselnej produkcie sa otvorila v juhovýchodnej časti krajiny. Najdôležitejšie a najrozvinutejšie odvetvie reprezentuje strojársky priemysel. Zásluhou zahraničného kapitálu sa rozvinulo dopravné strojárstvo, elektrotechnika a výroba strojárskeho spotrebného tovaru. V energetickom priemysle majú prevahu tepelné elektrárne v oblastiach ťažby čierneho uhlia, ako sú Newcastle, Iqswich, hnedého uhlia v južnej Viktórii. Hutníctvo čiernej metalurgie sa viaže na ložiská uhlia a železnej rudy. Koncentruje sa do troch centier: Newcastle a Port Kembla, Whyalla a Kwinana pri Perthe. Aj hutníctvo neželezných kovov využíva rozsiahle domáce zdroje a buduje sa na juhovýchode a juhozápade Austrálie a na Tasmánii.

 

Potravinársky priemysel je po strojárskom svojím objemom výroby druhé najväčšie odvetvie. Nadväzuje na domáce poľnohospodárske produkty. V porovnaní s predchádzajúcimi odvetviami je najrovnomernejšie rozmiestnený. Prevláda spracovanie mäsa a mlieka, cukrovarníctvo, pivovarníctvo, spracovanie obilnín a i. Objavené ložiská ropy a zemného plynu prispeli k rozvoju petrochémie a výroby plastických látok. Textilný a kožiarsky priemysel využívajú domáce suroviny. Domácu spotrebu pokrýva len vlnárstvo.

 

Priemysel vytvára 23% HDP a zamestnáva 26% ekonomicky činného obyvateľstva.

 

 

 

Poľnohospodárstvo:
Poľnohospodárstvo je najstaršie odvetvie národného hospodárstva Austrálie a do päťdesiatych rokov 20. storočia bolo hlavným hospodárskym odvetvím. Patrí k najrentabilnejším na svete, hoci má prevažne extenzívny charakter živočíšnej výroby, nízke hektárové výnosy a malú úžitkovosť hospodárskych zvierat. Spôsobujú to nízke náklady na jednotku produkcie. Poľnohospodárstvo využíva mechanizáciu a chemizáciu. Rastlinnú výrobu obmedzujú klimatické podmienky. Nedostatok vlahy pôsobí aj na znižovanie stavu hospodárskych zvierat. Z celkovej rozlohy štátu pripadá na ornú pôdu 6,4%. Väčšina pôdy je v rukách štátu, ktorý ju prenajíma. Poľnohospodárstvo sa na tvorbe HDP podieľa 5% a zamestnáva 6% ekonomicky činného obyvateľstva.

 

 

Zahraničný obchod:
Pre zahraničný obchod je dôležitý vývoz do Japonska, ktoré v Austrálii kupuje poľnohospodárske produkty a rudy. Austrália vyrába mnoho tovaru na vývoz do Oceánie. Dôležitý obchodní partneri sú aj Británia a USA.

 

 

29.10.2009 15:59:53
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one