Nový svet

Európu od Ameriky oddeľuje Atlantický oceán. Pre Európanov bol oceán dlho najväčšou prekážkou spoznania tohto svetadiela.

 

Prví Európania, ktorí prekonali Atlantický oceán, boli Vikingovia. Využili vedomosti z námorníctva viacerých generácií Vikingov. Vetvou Golfského prúdu sa cez Faerské ostrovy a Hebridy dostali k Islandu. Ďalej sa preplavili ku Grónsku, naväčšiemu ostrovu sveta, takmer celému zaľadnenému. Za podpory studeného Labradorského prúdu doplávali až k brehom Ameriky. Plavili sa pozdĺž členitého pobrežia, pri ktorom je najvyšší príliv na Zemi, smerom na juh. Doplavili sa pravdepodobne až do oblasti dnešného Bostonu. Vikingov k odchodu z novoobjaveného územia prinútili nepriateľskí domorodci. Správa o ich objavoch však neprenikla do povedomia Európanov.

 

Až v 15. storočí dozrel čas veľkých objavov. Na ich začiatku bol Talian v španielskych službách Krištof Kolumbus. Kolumbus až do smrti veril, že doplával do Indie.

 

Kolumbus a jeho súčasníci tam chceli získať zlato, korenie a otrokov. Spoznávali pritom Nový svet - Ameriku.

 

 

Prvé údaje, ktoré moreplavci o Novom svete zistili, boli:
1. východné pobrežie Ameriky lemuje takmer úplne nížina
2. Severná Amerika má členitejšie pobrežie ako Južná Amerika
3. Severná Amerika má veľké množstvo ostrovov najmä na severe a siaha oveľa bližšie k pólu
4. objavitelia sa v tom období nemohli dostať na západné pobrežie severnou cestou kvôli zamrznutému moru
5. veľké množstvo ostrovov lemuje aj strednú časť svetadiela
6. Južná Amerika má pobrežie oveľa celistvejšie.

 

 

Oboplávaním tohto kontinentu sa námorníci Magalhaesovej výpravy okolo sveta v rokoch 1519-1522 stali prvými Európanmi, ktorí videli časť tichooceánskeho pobrežia Južnej Ameriky. Preplávali úžinou medzi súostrovím Ohňová zem a pevninou Južnej Ameriky. Cestu prielivom im sťažilo silné západné prúdenie a západné vetry na 50° južnej zemepisnej šírky.

 

Až v 16. a 17. storočí sa podarilo podrobnejšie preskúmať západné pobrežie Ameriky, ktoré je menej členité ako východné, a takmer od pobrežia ho lemujú vysoké pohoria.

 

Severná morská cesta okolo Ameriky, vedúca pomedzi ostrovy v Severnom ľadovom oceáne bola objavená až v 19. storočí.

 

 

 

Starý - Nový svet

 

Prví ľudia, ktorí osídlili Ameriku, pochádzali z ázijských kmeňov lovcov a zberačov plodov. Približne pred 20 000 - 30 000 rokmi prešli cez Beringov prieliv. V tom období bol tento 35 km široký a 42 m hlboký prieliv súšou. Výška hladiny oceána bola vtedy oveľa nižšia, ako je dnešná.

 

Počiatočným podnetom spoznávania Ameriky Európanmi bola najmä honba za bohatstvom. Na americkom svetadiele padli pod nájazdmi dobyvateľov kvitnúce ríše Aztékov a Mayov v dnešnom Mexiku a Guatemale a Inkov v dnešnom Peru.

 

Prvý Európan prešiel od pobrežia Atlantického oceána k Tichému oceánu naprieč Panamskou šijou v roku 1513. Bol to Španiel Balboa. Španieli a Portugalci boli prví, ktorí vyhlásili vládu nad Amerikou. Až neskôr zosilnel vplyv Nemcov, Holanďanov, Francúzov a najmä Angličanov.

 

Novodobá civilizácia prenikla do všetkých končín Ameriky až v 19. storočí. Jedna z prvých, výlučne vedecky zameraných expedícií po Amerike, sa konala pod vedením Alexandra von Humboldta. Jeho expedície v 19. storočí skúmali najmä oblasti Strednej Ameriky, juhoamerických Ánd a nížinu pri rieke Orinoco. Humboldt meral výšky vrchov, teplotu vzduchu a množstvo zrážok. Zbieral poznatky o rastlinách, živočíchoch a nerastoch. Pozoroval vodné prúdy. Položil základy toho, čo dnes tvorí vedecké poznatky o Amerike.

 

Výdatnú pomoc ľudstvu pri spoznávaní Ameriky poskytli v súčasnosti kozmické snímky a letecký prieskum.

 

 

29.10.2009 15:51:22
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one