Doposiaľ ste sa učili o šírení svetla v rovnorodom prostredí. Ako sa však šíri svetlo, keď prechádza z jedného prostredia do druhého?

 

Ak svetlo dopadá na rozhranie dvoch optických prostredí, sa časť odrazí, prostredie ho môže pohltiť alebo môže ním svetlo aj prechádzať.

 

Vieme, že v rovnorodom prostredí, napríklad vo vzduchu alebo vo vode, sa svetlo šíri priamočiaro. Ak však prechádza zo vzduchu do vody alebo naopak, smer šírenia sa mení. Hovoríme, že svetlo sa láme a tento jav nazývame lom svetla.

 

Pri prechode svetla optickým rozhraním nastáva lom svetla.

Špecifický prípad nastáva však vtedy, ak svetlo dopadá kolmo na rozhranie dvoch prostredí - vtedy svoj smer nemení - neláme sa.

Nakreslíme si, ako bude lúč svetla prechádzať z jedného prostredia do druhého, ak bude dopadať na rozhranie dvoch prostredí pod určitým uhlom:

1.  prechod svetla z redšieho prostredia do hustejšieho

α - uhol dopadu a tiež uhol odrazu, nakoľko sa svetlo odráža podľa zákona odrazu

β - uhol, pod akým sa svetlo láme

 

Ak svetlo prechádza z redšieho prostredia do hustejšieho láme sa ku kolmici.

 

uhol lomu β < uhol dopadu α

 

2.  prechod svetla z hustejšieho prostredia do redšieho

α - uhol dopadu a tiež uhol odrazu, nakoľko sa svetlo odráža podľa zákona odrazu

β - uhol, pod akým sa svetlo láme

 

Ak svetlo prechádza z hustejšieho prostredia do redšieho láme sa od kolmici.

 

uhol lomu β > uhol dopadu α

 

V obidvoch prípadoch platí, že dopadajúci aj zlomený lúč sú v jednej rovine.

Pre dve optické prostredia platí zákon lomu svetla, ktorý hovorí, že podiel sínusu uhla dopadu a sínusu uhla lomu je pre dve optické prostredia rovnaký.

 \frac{sin \alpha}{sin \beta}=n

n - index lomu prostredia (prostredia do ktorého sa svetlo láme)

 

Ak sa láme svetlo ku kolmici (pri prechode z redšieho do hustejšieho): α > β,

potom sin α > sinβ, index lomu n > 1.

 

Ak sa láme svetlo od kolmice (pri prechode z hustejšieho prostredia do redšieho): α < β, potom sin α < sin β, index lomu n < 1.

 

28.10.2009 15:23:34
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one