Ak sa pozeráme na oblohu na Slnko vidíme ho vždy, pokiaľ nie sú na oblohe mraky, ako kotúč. Prečo to nie je tak aj pri Mesiaci? Mesiac je teleso tvaru gule, ktoré obieha okolo Zeme takmer po kruhovej dráhe. Odráža svetlo, ktoré naň dopadá so Slnka. Preto je vždy osvetlená len jedna jeho polovica.
 
 
Zo Zeme môžeme vidieť vždy len tú časť tejto osvetlenej polovice, ktorou je Mesiac k nej privrátený (natočený). Veľkosť osvetlenej časti Mesiaca, ktorú zo Zeme vidíme, sa v čase mení. Pozorujeme postupne rôzne fázy Mesiaca.
 
 
Fázou Mesiaca môžeme nazvať časť osvetlenej strany Mesiaca, ktorú vidíme zo Zeme.
 
Zdroj: www.energiezivota.sk
Obr. Fázy Mesiaca
 
Sledujme Mesiac počas jedného obehu okolo Zeme:
 
  • ak je k Zemi natočený časťou neosvetlenou zo Slnka, vtedy ho v podstate zo Zeme nevidíme - hovoríme, že je v nove
  • postupne sa začína na oblohe ukazovať časť osvetlenej polovice Mesiaca v tvare písmenka D, ktorá sa časom zväčšuje (Mesiac dorastá). O sedem dní môžeme na oblohe vidieť celú pravú polovicu osvetlenej strany Mesiaca - je v prvej štvrti
  • časť osvetlenej strany Mesiaca, ktorú vidíme zo Zeme sa časom znovu zväčšuje, až o ďalších 7 dni, keď je Zem medzi Slnkom a Mesiacom, ale nie sú na jednej priamke, Vidíme Mesiac ako kotúč - hovoríme, že je v splne
  • ďalšie dni po splne na oblohe pozorujeme, ako keby sa Mesiac zmenšoval - zmenšuje sa časť, ktorú vidíme z jeho osvetlenej polovice. Mesiac má v tomto období tvar písmena C (hovoríme, že cúva). Ak vidíme zo Zeme celú ľavú polovicu osvetlenej strany Mesiaca - je v poslednej štvrti

Zdroj: www.infovek.sk
Obr. Fázy Mesiaca
 
Tento pohyb Mesiaca okolo Zeme, kedy pozorujeme jeho fázy, trvá približne 28 dní.
28.10.2009 15:21:39
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one