Dvaja atléti vrhali guľou. Jeden ju vrhol do vzdialenosti 16 metrov, druhý 18 metrov. Druhý pôsobil väčšou silou, premiestnil guľu po väčšej dráhe - povieme, že podal väčší výkon.

 

Robotníci na stavbe kopali kanál dlhý 5 metrov a trvalo im to 6 hodín. Bager vykopal taký istý kanál za 1 hodinu. Stroj môže vykonať určitú prácu za kratší čas ako človek alebo za rovnaký čas vykoná väčšiu prácu. Stroj má väčší výkon ako človek.

 

Výkon je vo fyzike tiež fyzikálna veličina a označujeme ho písmenom P. Udáva množstvo práce, ktorú teleso vykoná za určitý čas.

 

Veľkosť výkonu závisí od:

- práce, ktorú teleso koná - čím je práca väčšia, tým je aj výkon väčší

- času, za ktorý sa práca vykonala - čím je čas menší, tým je výkon väčší

 

Výkon vypočítame tak, že prácu vydelíme časom

 

 

Ak prácu vyjadríme v jouloch (J) a čas v sekundách (s), výkon dostaneme vo wattoch, značka W.

 

Teleso má výkon 1 W, ak vykoná prácu 1 J za čas 1 s. Môžeme ho vyjadriť aj v odvodených jednotkách:

 

 

Motor výťahu dvíhal rovnomerným pohybom zvislo nahor náklad s hmotnosťou 1000 kg po dráhe 5 m za čas 10 s. Aký mal výkon?

m = 1000 kg

s = 5 m

t = 10 s

 

Teleso s hmotnosťou m = 1000 kg je priťahované k zemi gravitačnou silou

Fg = m . g

 

 

Ak náklad stúpa rovnomerným pohybom, pôsobí naň motor rovnako veľkou silou F = 1000 N zvislo nahor.

Motor koná prácu

W = F . s

W = 10 000 N . 5 m

W = 50 000 J

 

28.10.2009 15:17:21
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one