Vodič a izolant v elektrickom poli

Vieme, že telesá, ktoré sú nabité rovnakým elektrickým nábojom, sa odpudzujú (kladne nabité teleso s druhým kladne nabitým telesom alebo záporne nabité teleso s iným záporne nabitým telesom). Telesá, ktoré sú nabité opačne (kladne nabité teleso so záporne nabitým telesom), sa zas priťahujú.

 

Ak dáme ku kladne nabitému telesu do jeho elektrického poľa vodič, ktorý nie je nabitý - je elektricky neutrálny, začne sa tento vodič ku kladne nabitému telesu priťahovať.

 

Prečo je to tak?

 

Vo vodiči, ktorý nie je elektricky nabitý, je dostatočný počet voľných elektrónov. Po priblížení sa ku kladne nabitému telesu, sa pôsobením jeho elektrického poľa niektoré voľné elektróny presunú k nemu bližšie - presunú sa na jednu stranu vodiča. Bude ich priťahovať opačne - kladne nabité teleso. Preto bude na jednom konci vodiča prevládať záporne nabitý elektrický náboj a vodič sa bude priťahovať ku kladne nabitému telesu.

 

Tento jav sa nazýva elektrostatická indukcia.

 

Elektrostatická indukcia je jav, pri ktorom dochádza v kovovom vodiči k presunu voľných elektrónov vplyvom elektrického poľa.

 

Po oddialení kladne nabitého telesa sa voľné elektróny opäť rozptýlia po celom vodiči. Vodič bude zas elektricky neutrálny.

 

Niekedy ste možno robili pokus, pri ktorom ste natrhali papier na malé kúsky. Pravítkom ste pošúchali po svetri a potom ste ho priblížili ku kúskom papiera. Tieto sa k nemu pritiahli ako keby boli zelektrizované a to napriek tomu, že papier je izolant a neobsahuje takmer žiadne voľné častice s elektrickým nábojom.

 

Elektrické pole zelektrizovanej tyče spôsobilo v kúskoch papiera presunutie voľných elektrónov a protónov, ale len vo vnútri atómov a molekúl. Vo vnútri izolantu sa elektrické náboje navzájom vyrovnávajú, pretože sú navzájom viazané. Len na koncoch povrchu telesa nie sú elektrické náboje vyrovnané - vytvoria sa póly. Prejaví sa to tým, že aj izolant sa bude ku kladne nabitému telesu priťahovať.

 

Tento jav sa nazýva polarizácia izolantu v elektrickom poli.

 

Polarizácia izolantu je jav, pri ktorom dochádza v izolante vplyvom elektrického poľa k presunu voľných elektrónov, ale len vo vnútri molekúl a atómov.

 

V dôsledku tohto javu môže elektricky nabité teleso priťahovať aj elektricky nenabité teleso.

 

Ak sú kúsky papiera veľké, nie je elektrický náboj na jeho okrajoch dostatočne veľký, preto sa nebude ku kladne nabitému telesu priťahovať.

28.10.2009 15:15:14
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one