Slovíčko teplo používame v bežnom živote pomerne často. Hovoríme napríklad, že „nám je teplo" alebo „vonku je teplo".

 

Vo fyzike však teplo znamená niečo iné. Keď pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso časť svojej vnútornej energie chladnejšiemu telesu, hovoríme, že teplejšie teleso odovzdalo chladnejšiemu teplo. Naopak, keď chladnejšie teleso prijme pri tepelnej výmene časť vnútornej energie teplejšieho telesa, hovoríme, že prijalo teplo.

 

Teplo sa rovná energii, ktorú odovzdá pri tepelnej výmene teplejšie teleso chladnejšiemu, alebo, ktorú prijme chladnejšie teleso od teplejšieho. Teplo je fyzikálna veličina, ktorú označujeme Q a jednotkou tepla, keďže teplo je energia, je joule.

 

 

Teplo závisí od viacerých faktorov:

  • Od druhu látky - ak chceme zohriať 1 liter rozdielnych látok, ale rovnakej teploty napríklad o 5 °C, každej je potrebné dodať iné množstvo tepla. Množstvo tepla, ktoré je potrebné dodať 1 kg určitej látky, aby zvýšila svoju teplotu o 1°C, udáva merná tepelná kapacita.

  • Od toho, o koľko sa zvýši teplota telesa - máme zohriať na teplotu varu vodu, ktorá má na začiatku 20 °C a potom rovnaké množstvo vody, ktorá má 36 °C. Druhá voda sa ohreje skôr, čiže jej stačilo dodať menšie množstvo tepla. Teplo je priamo úmerné zvýšeniu teploty, Q ~ (t - to).


 

  • Od hmotnosti ohrievaného telesa - máme dve nádoby, pričom v jednej je 1 liter vody a v druhej 2 litre vody rovnakej teploty. Obidve máme ohriať na 50 °C. Voda v prvej nádobe sa bude ohrievať oveľa dlhšie, ako voda v druhej nádobe. Teplo je priamo úmerné hmotnosti telesa,

Q~ m.

 

 

Teplo potom vypočítame tak, že vynásobíme hmotnosť telesa, rozdiel teplôt a mernú tepelnú kapacitu danej látky (jej hodnotu nájdeme vo fyzikálnych tabuľkách).

Q = m . c . (t- to)


 

Príklad:

 

Vypočítaj tekoľko tepla musíme dodať 4 kg vody teploty 20 °C, ak ju chceme ohriať na 60 °C.

m = 4 kg, t = 60°C, to = 20 °C

v tabuľkách si nájdeme hodnotu mernej tepelnej kapacity vody c4,2Vode musíme dodať 672 kJ tepla.

28.10.2009 15:16:06
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one