Zákon vzájomného pôsobenia dvoch telies

Často sa môžeme presvedčiť o tom, že silové pôsobenie dvoch telies je vždy vzájomné. Toto pôsobenie je vzájomné nielen vtedy, ak pôsobia telesá na seba priamo, ale aj vtedy, ak ne seba pôsobia prostredníctvom silových polí (napríklad magnetického - magnet a železná guľôčka).

 

V určitých prípadoch môžeme túto silu, ktorou na seba telesá navzájom pôsobia, merať. Zistíme, že telesá na seba pôsobia rovnako veľkými silami. Keď naťahujeme prstom pružinu, pôsobíme na ňu určitou silou, súčasne cítime, ako nám pružina ťahá prst opačným smerom tiež určitou silou.

 

 

Ak držíme v ruke aktovku, pôsobíme na ňu určitou silou. Súčasne cítime, že aktovka nám ťahá ruku, čiže aj ona pôsobí na nás určitou silou.

 

 

Niekedy môžeme mať na ruke otlačené pásy, ak bola aktovka veľmi ťažká. Ak sa aktovka v ruke nepohybuje, sily, ktorými na seba ruka a aktovka pôsobia sú rovnako veľké.

 

Isaac Newton sformuloval tri pohybové zákony, pričom tretí z nich hovorí o vzájomnom pôsobení dvoch telies:

Keď pôsobí jedno teleso na druhé určitou silou, pôsobí aj druhé teleso na prvé rovnako veľkou silou opačného smeru.

Sily vzájomného pôsobenia súčasne vznikajú a súčasne zanikajú, pričom každá z nich pôsobí na iné teleso.

 

Vieme, že dve sily sú v rovnováhe vtedy, ak sú rovnako veľké, pôsobia súčasne na jedno teleso opačnými smermi a na jednej priamke.

 

Keďže pri vzájomnom pôsobení telies, pôsobí každá sila na iné teleso, nemôžu byť tieto sily v rovnováhe. Napríklad pôsobením pevného magnetu na malý železný predmet sa tento uvedie so pohybu. Pritiahne sa k magnetu. Z toho vyplýva, že ich silové účinky sa navzájom nerušia.

 

 

28.10.2009 15:09:50
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one