Trajektória, dráha a druhy pohybov

Niekedy môžete na oblohe pozorovať letiace lietadlo, ktoré za sebou zanecháva pás dymu. Podľa tohto dymu vidíme, kadiaľ sa lietadlo pohybovalo, akú čiaru pri svojom pohybe opísalo.

 

 

 

Čiara, ktorú teleso pri svojom pohybe opíše sa nazýva trajektória pohybu telesa.

 

Napríklad: Ak kriedou nakreslíme na tabuľu štvorec, hrot kriedy sa pohyboval po trajektórii tvaru štvorca, ktorý sme nakreslili.

 

Čiary, ktoré telesá pri svojom pohybe opíšu, môžu mať rôzny tvar.

 

Pohyb telesa delíme podľa tvaru trajektórie na :

1.  priamočiary - trajektória má tvar časti priamky (stred guľôčky padajúcej zvislo dole)

2.  krivočiary  - trajektória má tvar krivky (lopta letiaca oblúčikom)

 

priamočiary 

krivočiary

 

Niekedy nás nezaujíma celá trajektória, po ktorej sa teleso pohybovalo, ale len jej časť.

 

Dĺžka trajektórie, ktorú teleso opísalo za určitý čas nazývame dráha telesa.

Dráha je fyzikálna veličina, preto musí mať svoju značku a jednotky. Dráhu označujeme písmenom s. Udávame ju v jednotkách dĺžky, základnou jednotkou je meter (m).

 

Skúste po lavici posúvať učebnicu

Všetky body učebnice sa pohybujú po trajektóriách rovnakého tvaru (úsečky AA1, BB1, CC1) a prejdú rovnako veľké dráhy. Takýto pohyb sa nazýva posuvný pohyb.

Ak pri pohybe telesa sú trajektórie všetkých bodov telesa oblúky kružníc (AA1, BB1) a body, ktoré sú rôzne vzdialené od osi prejdú rozličné dráhy, teleso koná otáčavý pohyb okolo pevnej osi. Takýto pohyb vykonávajú napríklad lopatky ventilátora.

28.10.2009 15:07:57
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one