Gravitačná sila, gravitačné pole

V prírode sa stretávame s javmi, ktoré berieme ako samozrejmé, ale nevieme, prečo je to tak.

 

Jedným z týchto javov je to, že všetky predmety, ktoré sú v určitej výške nad Zemou, padajú vždy, keď ich pustíme, kolmo k nej. Tento jav skúmal už na prelome 17. a 18. storočia anglický fyzik, ktorý sa volal Isaac Newton.

 

 

 

Zistil, že každé dve telesá sa navzájom priťahujú určitou silou, ktorú nazval gravitačná sila.

 

 

 

 

 

 

Pri svojom pozorovaní prišiel okrem iného aj na to, že gravitačná sila nie je vždy rovnaká. Môžeme si to overiť jednoduchými pokusmi. Na dve rovnako silné pružiny zavesíme rozdielne závažia. Pozorujeme, že pružiny sa predĺžia rozdielne - tá, na ktorej je ľahšie závažie, sa predĺži menej, druhá s ťažším závažím sa predĺži viac.

 

 

 

Ak chceme zo zeme zdvihnúť nejaké teleso, musíme prekonať gravitačnú silu, ktorou je k zemi priťahované. Na zdvihnutie tenisovej loptičky stačí použiť menšiu silu ako na zdvihnutie oceľovej vrhačskej gule.

 

Isaac Newton zistil, že gravitačná sila závisí od:

  • hmotnosti telies - čím sú tieto telesá ťažšie, tým je aj gravitačná sila väčšia
  • vzdialenosti telies - so zväčšujúcou sa vzdialenosťou sa gravitačná sila prudko zmenšuje

 

Veľkú hmotnosť majú najmä Zem, Mesiac a Slnko. Preto účinky gravitačnej sily pozorujeme najmä v ich okolí. Priestor, v ktorom pôsobí gravitačná sila, sa nazýva gravitačné pole.

 

zdroj: http://www.adrian.hudec.szm.sk/


 

zdroj: http://www.vesmir.sk/

 

 

V našom živote často prekonávame alebo vyžívame účinky gravitačnej sily Zeme. Niekedy by sme ju chceli zmenšiť - športovci pri skoku do výšky.

 

Gravitácia je však aj v mnohých prípadoch dôležitá - vďaka gravitácii môžu okolo Zeme obiehať rôzne družice a satelity.

 

Vplyvom gravitácie obieha Zem okolo Slnka a Mesiac okolo Zeme.

zdroj: http://www.gymnz.sk/~ameleg/zaujim/

28.10.2009 15:12:03
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one